ชาวโคราชสนใจเพิ่มค่าเงินออมกับ “SET in the City สัญจร”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย SET in the City สัญจร ภายในงานมหกรรมการเงินมันนี่ เอ็กซ์โป โคราช ได้รับความสนใจจากประชาชนชาว จ.นครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีการเปิดบัญชีลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ กว่า 300 รายการ โดยเฉพาะกองทุนรวมที่มีมูลค่ารวมกว่า 75 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าสัญจรไป จ. นครสวรรค์ปลายเดือนมีนาคมนี้

นายวิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการสายงานศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การนำหน่วยงานในตลาดทุน ไปให้บริการแบบวันสต็อปเซอร์วิส สำหรับการลงทุนในหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ ตราสารอนุพันธ์ กองทุนรวม และสินค้าโภคภัณฑ์ ภายในงานมหกรรมการเงินสัญจร หรือมันนี่ เอ็กซ์โป โคราช ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากประชาชนในจ.นครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงด้วยดี โดยมีจำนวนและมูลค่าธุรกรรมมากกว่าที่ คาดการณ์ไว้

“นับว่าประชาชนให้ความสนใจทางเลือกในการบริหารผลตอบแทนจากเงินออมมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี โดยในช่วงระยะ 3 วันของการจัดงาน มีการเปิดบัญชีลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ อนุพันธ์ และกองทุนรวมกว่า 300 รายการ โดยมูลค่าของหน่วยลงทุนที่มีการเปิดบัญชีในงานมีมูลค่าถึง 75 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีผู้สนใจสอบถามถึงสิทธิประโยชน์ในการนำกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ รวมทั้ง ให้ความสนใจสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสาร และตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากขึ้น” นายวิเชฐกล่าว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนขยายฐานผู้ลงทุน โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบ SET in the City สัญจรยังเขตภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล และเสริมสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทต่างๆ มากขึ้น โดยการจัดงานจะจัดภายใต้แนวคิดเดียวกัน คือ “เพิ่มค่าเงินออม ด้วยการลงทุน” ทั้งนี้ หลังจากสัญจรไปภาคอีสานที่ จ. นครราชสีมาแล้ว มีกำหนดสัญจรไป จ. นครสวรรค์ ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ในภาคกลางในวันที่ 22 มีนาคมศกนี้