ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ช่วยวัดพระบาทน้ำพุ

โอฬาร วัยอุดมวุฒิ รักษาการผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 มอบเงินรายได้จากการจัดงาน City of Love 2008 @ CentralPlaza Rama 2 ให้กับบัลลังก์ นันทิวัชรินทร์ ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อนำบริจาค ช่วยเหลือผู้ป่วยที่วัดพระบาทน้ำพุ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เมื่อไม่นาน