โรงพยาบาลธนบุรี ดูแลหัวใจด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ “Care your Heart”

โรงพยาบาลธนบุรี ขอดูแลหัวใจคุณด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ “Care your Heart” ในราคาโปรโมชั่น พร้อมรับสิทธิ์ลดโปรแกรมฟื้นฟูและเสริมสมรรถภาพหัวใจและปอด ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2551 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ โทร.02 -412 – 0020 ต่อ 2005 – 7