กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา โอกาสของไทยจากการเปิดตลาดท่องเที่ยว

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “โอกาสของไทยจากการเปิดตลาดท่องเที่ยว โสตทัศน์ และนันทนาการในอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น. พบการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ AEC” โดยผู้อำนวยการสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน และการเสวนาเรื่อง “โอกาสและความท้าทายในอาเซียน :เมื่อเปิดเสรีบริการด้านท่องเที่ยว โสตทัศน์ และนันทนาการ