บล. เคจีไอทุ่มงบไอทีเสริมประสิทธิภาพการบริการ

นายวิภาช กาญจนพนัง (ซ้าย) ผู้อำนวยการส่วน Computer Operation & Service ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาร่วมกับนายบรรจง ปัญญาศรีวินิจ (ขวา) ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจฮาร์ดแวร์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ IBM BladeServer และคอมพิวเตอร์เอเซอร์กว่า 500 เครื่อง ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร และทำให้การดำเนินงานของระบบธุรกิจหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถเพิ่มการให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น