องค์กรตลาดทุนจัดโครงการตลาดทุนเพื่อนักเรียนนักศึกษา หาประสบการณ์ในองค์กรชั้นนำต่อเนื่องปีที่ 5

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เดินหน้าจัดโครงการ “ตลาดทุนเพื่อนักเรียน นักศึกษา” โดยมีหน่วยงานในตลาดทุนทั้ง บจ. บล. และบลจ. รวมทั้ง มูลนิธิ และองค์กรการกุศลเข้าร่วมโครงการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เผย 4 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานในตลาดทุนรับเยาวชนฝึกงานประมาณ 25,000 คน เผยยังมีบริษัทจดทะเบียนอีกประมาณ 25 แห่งที่ยังเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน พร้อมเชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่สนใจ สมัครได้ที่ Booth@SET ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ และ www.set.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค. 2551

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กล่าวว่า
โครงการตลาดทุนเพื่อนักเรียน นักศึกษา เป็นโครงการหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและดูแลสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาคุณภาพเยาวชน ด้วยการเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียน เข้ามาฝึกงานและเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานจริง เป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนให้สามารถก้าวสู่เส้นทางอาชีพในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง ได้มีโอกาสสัมผัสตลาดทุนผ่านการทำงานกับสถาบันต่าง ๆ ในตลาดทุน โดยได้รับความสนับสนุนอย่างดีจากบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทจัดการลงทุน รวมถึง สมาคมที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการฝึกงานในโครงการนี้ ต่างมีความภาคภูมิใจและประทับใจกับประสบการณ์ที่ได้รับ อีกทั้งยังมีความรู้สึกว่าตลาดทุนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวว่า โครงการตลาดทุนเพื่อนักเรียน นักศึกษา เป็นกิจกรรมสำคัญที่ภาคธุรกิจในตลาดทุนได้มีโอกาสแสดงพลังแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย การแสดงพลังครั้งนี้เห็นได้จากจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท จดทะเบียนบางแห่งได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับนิสิต นักศึกษาทุกปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ถือได้ว่าภาคธุรกิจยังคงให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือสังคมไทย โดยเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในตลาดทุนจะให้การสนับสนุนโครงการดี ๆ เช่นนี้อย่างต่อเนื่อง

นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจขององค์กร จึงได้ร่วมกับหน่วยงานในตลาดทุน จัดโครงการตลาดทุนเพื่อนักเรียน นักศึกษา เป็นปีที่ 5 ต่อเนื่องมานับตั้งแต่ปี 2547 โดย 4 ปีที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่เป็นแกนกลางรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไปแล้วกว่า 25,000 คน ส่วนในปี 2551 นี้คาดว่าจะมีนักเรียน นักศึกษาไม่ต่ำกว่า 5,000 คนเข้าร่วมโครงการ นับเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานในตลาดทุนได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมกิจกรรมหนึ่ง โดยในแต่ละปีจะมีบริษัทและองค์กรที่สนใจรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานประมาณ 120 หน่วยงาน

“นอกจากการเป็นศูนย์กลางรับสมัคร และคัดเลือกนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานให้กับบริษัทจดทะเบียน และหน่วยงานในตลาดทุนที่มีความต้องการรับนักศึกษาฝึกงานแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงสนับสนุนเบี้ยเลี้ยงให้แก่เยาวชนที่เลือกเข้าฝึกงานกับมูลนิธิ และองค์กรการกุศลอีกไม่ต่ำกว่า 13 องค์กร จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่นิสิต นักศึกษา จะได้หาประสบการณ์จริง และได้ช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกัน พร้อมทั้งมีรายได้ช่วงปิดภาคเรียนด้วย” นางภัทรียากล่าว

ตัวอย่างกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงปิดเทอมโดยหน่วยงานในตลาดทุน ได้แก่ โครงการอบรมและแข่งขันหมากรุกไทย จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และโครงการนักลงทุนรุ่นใหม่ หรือ New Investors Program (NIP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดเป็นรุ่นที่ 13 แล้ว โดยในแต่ละปีมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 300 คน สำหรับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำที่จัดทำโครงการดีๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ในช่วงปิดภาคเรียน และเข้าร่วมโครงการตลาดทุนเพื่อนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บมจ.บัตรกรุงไทย เครือซิเมนต์ไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น ซึ่งบริษัทเหล่านี้ได้เริ่มโครงการไปแล้ว

สำหรับหน่วยงานที่ยังเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกงานในองค์กรอีกประมาณ 25 แห่ง ทั้งในกลุ่มสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ เป็นต้น โดยมีรายชื่อ ได้แก่ บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บง.สินอุสาหกรรม บล.ไซรัส บล.ซีไอเอ็มบี-จีเค บล.ฟินันซ่า บล.กิมเอ็ง บลจ.ไทยพาณิชย์ บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บมจ.บางจาก บมจ.เนเชอรัล พาร์ค บมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส บมจ.โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง บมจ.บ้านปู บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก บมจ.สยามสหบริการ บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ บมจ.ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล บมจ.รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.เอ็น.ซี.เฮาส์ซิ่ง และ บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ด้วยตนเองที่บริเวณ Booth@SET ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551 นี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร.0 22292225-6 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th

โครงการตลาดทุนเพื่อนักเรียนนักศึกษา จัดโดยหน่วยงานในตลาดทุนประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย โดยมีตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนในการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุนผ่านการปฏิบัติงานจริง รวมทั้ง การได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมด้วยการเข้าฝึกงานกับองค์กรการกุศล