Friday, October 2, 2020
Home Tags สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

Tag: สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยแต่งตั้ง ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งประธานฯ คนใหม่

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นประธาน สภาฯ คนใหม่ แทน ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ที่หมดวาระลง รวมทั้ง แต่งตั้ง ดร. อนุสรณ์ ...

องค์กรตลาดทุนจัดโครงการตลาดทุนเพื่อนักเรียนนักศึกษา หาประสบการณ์ในองค์กรชั้นนำต่อเนื่องปีที่ 5

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เดินหน้าจัดโครงการ “ตลาดทุนเพื่อนักเรียน นักศึกษา” โดยมีหน่วยงานในตลาดทุนทั้ง บจ. บล. และบลจ. รวมทั้ง มูลนิธิ และองค์กรการกุศลเข้าร่วมโครงการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เผย 4...

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเชิญ 6 พรรคการเมืองแสดงวิสัยทัศน์นโยบายพัฒนาตลาดทุนไทย

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เชิญ 6 พรรคการเมืองไทยร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการสัมมนาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายพรรคในการบริหารตลาดทุน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจไทย” ร่วมสัมมนาโดย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชาชน พรรคประชาราช พรรคมัชฌิมาธิปไตย พรรคเพื่อแผ่นดิน และพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ดำเนินรายการโดย ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ในวันอังคารที่ ...

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยระดมสมองร่วมพลิกฟื้นตลาดทุนไทย

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในตลาดทุน ระดมความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นการลงทุนในตลาดทุน รวมทั้งเสนอภาครัฐให้การสนับสนุนและผลักดันมาตรการสำคัญๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมเดินหน้าโครงการสร้างพื้นฐานความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งอบรม สัมมนา ประชุมเชิงวิชาการ และการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมความแข็งแกร่งตลาดทุนไทย การสัมมนาที่จัดโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเพื่อระดมความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตลาดทุนในวันนี้ (3 พ.ค.50)...

รวมพลังคนไทย “สานใจไทย สู่ใจใต้”

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – องค์กรผู้นำเอกชน 4 สถาบัน ประกอบด้วยหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วมด้วยกลุ่มศิลปินบันเทิง นำโดย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ (ที่ 5 จากขวา) ประธานคณะกรรมอำนวยการร่วมฯ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เพื่อแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องชาวไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคโต้ ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้...