แคนนอน สนับสนุน WWF ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย

มร.วาตารุ นิชิโอกะ (ที่สองจากขวา) ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร และ นายสมเกียรติ พาผล (ขวา) ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบอุปกรณ์ถ่ายภาพและเครื่องใช้สำนักงาน ได้แก่ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล กล้องวีดีโอดิจิตอล เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังชั่น และโปรเจ็คเตอร์ แก่ Dr. William Schaedla ผู้แทนองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF Thailand) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 แคนนอน ไทยแลนด์ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกโครงการ WWF Corporate Club เป็นองค์กรภาคธุรกิจที่พร้อมให้ความร่วมมือเพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม ความอุดมบูรณ์ของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีววิทยาของไทยให้คงอยู่สืบต่อไปเพื่อคนไทยและสังคมโลก