ไมโครซอฟท์จับมือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สนับสนุนนักเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายวีระศักดิ์ วงศ์สมบัติ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีไมโครซอฟท์เพื่อการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา และสนับสนุนให้นักเรียนอาชีวะทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีที่มีความสมบูรณ์ ทันสมัย ปลอดภัย และถูกต้องตามลิขสิทธิ์จากไมโครซอฟท์ ซึ่งข้อตกลงในความร่วมมือดังกล่าวประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ วิสต้า โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 2007 การได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม MSDNAA การเข้ารับการอบรม และประกาศนียบัตรในโครงการต่างๆ ของไมโครซอฟท์ รวมทั้งการเข้าร่วมโครงการ Lives@Edu ซึ่งจะทำให้คณาจารย์และนักเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศได้รับประโยชน์จากการใช้งานเทคโนโลยีอย่างสูงสุด