กสิกรไทยออกฝากประจำ 3 แบบ ดอกเบี้ย 2.6-3.0% พร้อมขายตั๋วบี/อี ดอกเบี้ย 2.75%

ธนาคารกสิกรไทยเปิดตัวเงินฝากประจำ 3 รูปแบบใหม่ อายุ 3 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 2.60-3.00% เน้นเจาะฐานลูกค้าเครือธนาคารกสิกรไทยและลูกค้าใหม่ พร้อมจำหน่ายตัวแลกเงินรุ่นใหม่ อายุ 3 และ 6 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 2.75% เปิดรับฝากและจำหน่ายแล้วตั้งแต่บัดนี้

นายอำพล โพธิ์โลหะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้เปิดให้บริการเงินฝากประจำใหม่ 3 บริการ ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป โดยจะเน้นฐานลูกค้าของเครือธนาคารกสิกรไทยรวมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ ได้แก่ บริการเงินฝากประจำสตาร์-พลัส (Star-Plus Fixed Deposits) ระยะการฝาก 3 เดือน วงเงินฝากขั้นต่ำ 1.0 แสนบาท สูงสุด 1.0 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 2.85% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการเงินฝากสตาร์-พลัส ต้องเป็นลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกสิกรไทย หรือต้องสมัครใช้บริการลงทุนรายงวดในกองทุนรวมกสิกรไทย (K-Saving Plan) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย หรือเปิดบัญชีใหม่บริการเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน

บริการเงินฝากประจำเพาเวอร์-พลัส (Power-Plus Fixed Deposits) ระยะการฝาก 3 เดือน วงเงินฝากขั้นต่ำ 1.0 ล้านบาท สูงสุด 10.0 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการเงินฝาก เพาเวอร์-พลัส จะต้องซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกลุ่มเค ไลฟ์สไตล์ (K-Lifestyle Funds) ของบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนกสิกรไทย วงเงินไม่ต่ำกว่า 50% ของยอดเงินฝากเพาเวอร์-พลัส ในการฝากแต่ละครั้ง

บริการเงินฝากประจำฟิกส์-พลัส (Fix-Plus Fixed Deposits) ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน วงเงินฝากขั้นต่ำ 1.0 ล้านบาท สูงสุด 100.0 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่จะฝากประจำฟิกส์-พลัส ต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือนใหม่ โดยมียอดเงินฝากตั้งแต่ 5 หมื่นบาทขึ้นไป หรือซื้อหน่วยลงทุนใน กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย วงเงินลงทุนเพิ่ม ตั้งแต่ 5 หมื่นบาทขึ้นไป ทั้งนี้บริการฝากประจำทั้ง 3 รูปแบบนี้ เปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551

สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย ที่ต้องการฝากเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง ธนาคารกสิกรไทยได้เปิดจำหน่ายตั๋วแลกเงินกสิกรไทย (K-B/E Investment) รุ่นใหม่ มีอายุการฝาก 3 เดือน และ 6 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี ลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และทวีคูณของ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท จำหน่ายที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ในวันพุธถึงวันศุกร์ของเดือนเมษายนและพฤษภาคม ดังนี้ วันที่ 16-18 เมษายน วันที่ 23-25 เมษายน วันที่ 30 เมษายนและ2 พฤษภาคม วันที่ 7-9 พฤษภาคม วันที่ 14-16 พฤษภาคม และวันที่ 21-23 พฤษภาคมนี้