ฮอนด้าวางศิลาฤกษ์ศูนย์วิจัยและพัฒนารถยนต์ประจำภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ของฮอนด้าในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ประกาศการเริ่มดำเนินการก่อสร้างของศูนย์วิจัยและพัฒนารถยนต์ประจำภูมิภาคเอเชีย และโอเชียเนียในประเทศไทย ภายใต้ชื่อบริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย-แปซิฟิคจำกัด โดยในพิธีวางศิลาฤกษ์ได้รับเกียรติจากนายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธี

บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนารถยนต์ฮอนด้าประจำภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียนี้ ตั้งอยู่บนบนพื้นที่กว่า 95 ไร่ บนถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก (กาญจนาภิเษก) นับเป็นศูนย์วิจัย และพัฒนารถยนต์ฮอนด้าแห่งที่ 4 นอกประเทศญี่ปุ่น รองจากภูมิภาคสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน ศูนย์วิจัยและพัฒนารถยนต์แห่งนี้คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการได้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2552 โดยจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในด้านการวิจัย และพัฒนา ตลอดจนช่วยในการพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ และวัตถุดิบเพื่อผลิตและใช้ได้เองภายในภูมิภาค

นายฟูมิฮิโกะ อิเคะ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “ด้วยความตั้งใจจริงของฮอนด้าในการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไทยและภูมิภาคเอเชีย และโอเชียเนียอย่างต่อเนื่อง ฮอนด้าจึงได้สร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รถยนต์ประจำภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนียแห่งใหม่ขึ้นในประเทศไทย โดยศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้มีภารกิจหลักครอบคลุมถึงกิจกรรมทางด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการวางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการวิจัยและทดสอบ ซึ่งนับว่าเป็นบทบาทที่สำคัญส่งผลให้ฮอนด้าสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในภูมิภาคนี้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น”

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในขณะเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ว่า “ที่ผ่านมาฮอนด้าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยานยนต์ที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างสูง มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ยานยนต์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดสม่ำเสมอ ผมมั่นใจว่าการขยายงานด้านการวิจัย และพัฒนาของฮอนด้าจะมีส่วนยกระดับศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย อีกทั้งยังก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างงานให้กับคนไทยด้วย”

ก่อนหน้านี้ฮอนด้าได้ลงทุนก่อตั้งและขยายศูนย์วิจัยและพัฒนารถจักรยานยนต์ฮอนด้า ภายใต้ชื่อ บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เซ้าท์อีสท์ เอเชีย จำกัด ซึ่งดูแลและรับผิดชอบด้านการวิจัยตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาด้านวิศวกรรม การผลิตและทดสอบรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่จำหน่ายในภูมิภาคเอเชีย และโอเชียเนีย ทั้งนี้ เมื่อผนวกกับการก่อตั้งศูนย์วิจัย และพัฒนารถยนต์แห่งใหม่นี้ ก็จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนายานยนต์รูปแบบใหม่ๆ ขึ้นในภูมิภาคเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ฮอนด้าในภูมิภาคนี้ ตลอดจนมีส่วนช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนาทางด้านยานยนต์ในภูมิภาคนี้อย่างแน่นอน