ทานตะวันบานบนแสตมป์


16-05-2008 00:00:00

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ออกจำหน่ายตราไปรษณียากรทั่วไป ชนิดราคา 3 บาท แบบใหม่ โดยนำภาพดอกทานตะวันมาเป็นต้นแบบ และมีพื้นหลังเป็นทุ่งทานตะวันบานสะพรั่งที่แข่งขันชูช่อท้าแสงตะวัน เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป ที่ไปรษณีย์ทุกแห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร โทรศัพท์ 0 2831 3853, 0 2831 3856

ดอกทานตะวัน มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Helianthus annuus Linn. เป็นต้นไม้ประเภทล้มลุก ลำต้นเดี่ยว ดอกกลมใหญ่ สีเหลือง มีเมล็ดอยู่กลางดอก ดอกจะหันหน้าสู่แสงแดดตลอดเวลาจึงได้ชื่อว่า “ทานตะวัน” มีทั้งพันธ์ดอกซ้อนและดอกไม่ซ้อน ผู้ที่ชื่นชอบในความสวยงามสามารถเยี่ยมชมดอกทานตะวันที่เบ่งบานแข่งกับรัศมีดวงอาทิตย์ได้ตลอด 2 เส้นทางรถไฟที่มุ่งหน้าไปยังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์