ประเด็นเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก E85


06-06-2008 00:00:00

วอลโว่ได้สนับสนุนความต้องการในการใช้พลังงานทางเลือกอันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพลังงานของประเทศไทย ด้วยความตั้งใจจริงมาโดยตลอด

จากจุดยืนดังกล่าว บริษัทฯ รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่ง เมื่อได้ทราบถึงการตัดสินใจของรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ที่ประกาศออกมาในวันนี้ (3 มิ.ย.) นโยบายดังกล่าวไม่ได้ช่วยสนับสนุนให้ผู้ผลิตรถยนต์ มีการส่งเสริมการนำเข้า การผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี E85 ในประเทศไทย

นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ ประเทศไทยอาจสูญเสียโอกาสทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย