บล. ทิสโก้ จัดสัมมนา "หุ้นเศรษฐี…กลางปีหนูไฟ"

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด จะจัดสัมมนา “หุ้นเศรษฐี…กลางปีหนูไฟ” โดย วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการบริหารและหัวหน้าสายงานวิจัย, ปรเมศร์ ทองบัว ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยตลาดทุน และ วิวัฒน์ เตชะพูลผล หัวหน้ากลยุทธ์การลงทุน และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดลูกค้าส่วนบุคคล ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2551 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ คุณโสรดี หรือคุณหทัยทิพย์ บล. ทิสโก้ โทร. 0-2633-7422, 0-2633-6636