กิจกรรม Road Show จากทีมงาน โครงการ Buy Thai First

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา ทีมงานประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การใช้ซอฟต์แวร์ไทย หรือ “Buy Thai First” ได้มีกิจกรรม Road Show ตามสำนักงานและบริษัทซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์คนไทยเกิดความเชื่อมั่นในซอฟต์แวร์ไทย และรณรงค์ให้บริษัทและองค์กรต่าง ๆ หันมาซื้อ-ใช้ซอฟต์แวร์ไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้มี บริษัทซอฟต์แวร์ที่ร่วมโครงการ แล้วถึง 52 ราย โดยทีมประชาสัมพันธ์แอบกระซิบว่า 100 บริษัทแรกที่เข้าร่วมโครงการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครร่วมโครงการได้ที่ www.buythaifirst.com และเตรียมพบกับกิจกรรม Road Show ประจำเดือนสิงหาคม เร็วๆนี้