การประกวดจัดตกแต่งหน้าร้าน DCOM shop ประจำปี 2551


06-08-2008 00:00:00

เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการประกาศผลการประกวดตกแต่งหน้าร้าน DCOM Shop ทั่วประเทศ ที่ได้มีการจัดการประกวดกันมาตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. – 9 ก.ค. 51 โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งจะเป็นรูปแบบของ POP ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ ธงราว ธงญี่ปุ่น โมบาย แบนเนอร์ ป้ายแขวน เป็นต้น และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการจัดงานนี้ คือ ผู้สนับสนุนการจัดการประกวดครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ ASUS และ Liteon

ผลการประกาศรายชื่อร้าน DCOM Shop ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
รางวัลที่ 1
ได้แก่ DCOM shop ร้อยเอ็ด (บริษัทกรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด)
รับรางวัลส่วนลด การซื้อสินค้าที่ดีคอม มูลค่า จำนวน 10,000 บาท

รางวัลที่ 2 ได้แก่ ร้าน DCOM shop กาญจนบุรี
รับรางวัลส่วนลด การซื้อสินค้าที่ดีคอม มูลค่า จำนวน 7,000 บาท

รางวัลที่ 3 ได้แก่ ร้านDCOM shop ตราด (ห้างหุ้นส่วนจำกัดตราดอินเตอร์เนต )
รับรางวัลส่วนลด การซื้อสินค้าที่ดีคอม มูลค่า จำนวน 5,000 บาท

รางวัลชมเชย ได้แก่ ร้าน DCOM shop ทุ่งสง (บริษัททุ่งสงอินโฟเทค จำกัด)
รับรางวัลส่วนลด การซื้อสินค้าที่ดีคอม มูลค่า จำนวน 3,000 บาท

สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท ดีคอมพิวเตอร์ โทร.0-2697-5550 หรือ www.dcomputer.com