ฟูจิตสึ แต่งตั้ง “วิษณุ” ขยายตลาดกลุ่มองค์กร และ ภาครัฐ

บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัดผู้นำระดับโลกด้านไอทีโซลูชันและการสื่อสารที่ครบวงจร ประกาศแต่งตั้ง นายวิษณุ ชัยวานิชศิริ ดำรงตำแหน่งรองประธาน ฝ่ายขายกลุ่มธุรกิจองค์กรและภาครัฐ เพื่อผลักดันธุรกิจของฟูจิตสึในประเทศไทยให้เติบโตต่อไป โดยเน้นขยายการเติบโตในกลุ่มภาครัฐ และกลุ่มลูกค้าเอ็นเตอร์ไพร์ซ พร้อมสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดไอทีต่อไป