สายการบินยูไนเต็ด เปลี่ยนที่อยู่สำนักงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 เป็นต้นไป สำนักงานด้านการบริหารจัดการ และการออกบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินยูไนเต็ดจะย้ายไปอยู่ที่

393 อาคารธนาคารทีเอ็มบี สีลม ชั้น 6 ถนนสีลม กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ หมายเลขโทรศัพท์ในการจองบัตรโดยสาร และการออกบัตรโดยสารเครื่องบินจะเปลี่ยนเป็น 662 353 3949 และ 662 353 3994 ตามลำดับ

สำหรับคำถาม ข้อสงสัยเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ของสายการบินยูไนเต็ดที่ท่านอาจได้รับจากลูกค้าและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้สื่อมวลชนกรุณาส่งต่อมายังเบอร์โทรศัพท์ข้างต้น โดยที่สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานใหม่ของสายการบินยูไนเต็ด ได้ที่ www.unitedairlines.co.th