ฮอนด้าขยายโอกาสรับสมัคร “โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5”

กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ประกาศขยายเวลารับสมัครโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศร่วมโครงการ “โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนถึงวันที่ 15 กันยายนศกนี้

ก้าวสู่ปีที่ 10 กับโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยเท้าพ่อ…กับฮอนด้า” กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยขยายเวลารับสมัครเพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมตามรอยเท้าพ่ออย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการแข่งขันกับตัวเองภายใต้ระบบเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อรับทุนดำเนินโครงการฯ จากฮอนด้า ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการฯ เลขที่ 41/27 หมู่ 11 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2751-8166, 0-2752-7697 ต่อ 102 แฟกซ์ 0-2751-8119 และ www.hondagreenschool.com

ร่วมสร้างสรรค์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนทั่วประเทศโดย กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย