รพ.สัตว์ทองหล่อจัดสัมมนา Cardiac in Practice 1


16-09-2008 00:00:00

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจัดประชุมสัมมนาวิชาการ “Cardiac in Practice 1’’ โรคหัวใจไม่ยาก อย่างที่คิด จึงขอเชิญสัตวแพทย์จากคลินิกรักษาสัตว์ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ ตลอดจนประสบการณ์การรักษาโรคหัวใจ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อหลักได้แก่

“ Pathophysiology of Mitral valve Endocardiosis” โดย อ.น.สพ.ศิราม สุวรรณวิภัช

“Diagnosis of Mitral value Endocardiosis” โดย สพ.ญ.สุชาดา หัทยานานนท์

“Treatment of Mitral valve Endocardiosis” โดย สพ.ญ.เกษมณี จันทร์พวง

“Cardiac Emergency” โดย อ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะในการวินิจฉัย การรักษาดูแลสัตว์เลี้ยงที่ป่วยเป็นโรคหัวใจรั่วเรื้อรัง (Mitral valve Endocardiosis) ซึ่งเป็นโรคหัวใจที่พบบ่อยที่สุดในคลินิก และก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อและคลินิกสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีเครื่องมือในกรณีฉุกเฉิน สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปช่วยวินิจฉัยและพิจารณาส่งต่อสัตว์ป่วยเพื่อรักษาต่อไป ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 9.00–14.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 1โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สุขุมวิท55 (ซอยทองหล่อ)สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง(จำนวนจำกัด) ได้ที่ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อสุขุมวิท55 โทร 02-7126301 ต่อ 127 Email nipaporn@thonglorpet.com

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter