ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จัด โครงการ 5 ธันวา ปลูกป่าเทิดไท้ถวายในหลวง

เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษาครบ 81 พรรษา เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ทาง บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด (ซีพีแรม) ได้จัด โครงการ 5 ธันวา ปลูกป่าเทิดไท้ถวายในหลวง โดยคุณวิเศษ วิศิษฎ์วิญญู รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นประธานในพิธี ร่วมปลูกป่ากับผู้นำชุมชนเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่ 30 ไร่ และมอบต้นกล้าจำนวน 5,999 ต้น ให้กับตัวแทนชุมชน โดยในวันเดียวกันนี้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย