คอมพ์ฯมือสองแด่น้องผู้ห่างไกล 40 ปี ซีดีจี 40 ห้องคอมพ์ฯ

จากภาพ :ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึง ซึ่งเป็นโรงเรียน ที่ 35 ของโครงการคอมพิวเตอร์มือสอง 40 ปี ซีดีจี 40 ห้องคอมพ์ฯ รับมอบ ณ อาคารซีดีจีเฮ้าส์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำในการให้บริการ ICT แบบครบวงจร พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทจีเอเบิล และ บริษัท อ๊อฟติมัสซอฟต์ จำกัด ร่วมจัดโครงการ “โครงการห้องคอมพ์ฯมือสอง แด่น้องผู้ห่างไกล : 40 ปี ซีดีจี 40 ห้องคอมพ์ฯ ” มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 7 เพื่อตอบแทนสังคม สนับสนุนและส่งเสริม ให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้ ปฏิบัติ สัมผัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเบื้องต้น ใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาเล่าเรียนหรือสืบค้นข้อมูลจากโลกอินเตอร์เน็ต ให้กับโรงเรียนที่ห่างไกล ขาดแคลนอุปกรณ์ รวมถึงขาดงบประมาณในการจัดซื้อจัดหา ในต่างจังหวัดทั่วประเทศ

ในปีนี้วาระครบรอบ 40 ปี กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้จัดโครงการ ภายใต้ชื่อ “ 40 ปี ซีดีจี 40 ห้องคอมพ์ฯ ” โดยได้บริจาคให้กับโรงเรียนทั้งสิ้น จำนวน 40 โรงเรียน โดยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ใหม่ จำนวน 60 เครื่อง & เครื่องคอมพิวเตอร์ มือสอง จำนวน 145 เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบ Network จำนวน 273 จุด ชุดอุปกรณ์การศึกษาและของขวัญ จำนวนกว่า 5,000 ชุด และได้ทำกิจกรรมสนุกสนานเชื่อมสัมพันธ์กับเด็กๆ โครงการฯเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์เมื่อต้นปีที่ผ่านมา