ไปรษณีย์ไทยใจดี แจกบัตรชมฟรี Disney on Ice 10 ใบ

ไปรษณีย์ไทย เชิญชวน น้อง ๆ หนู ๆ เยาวชน และผู้ที่สนใจเข้าชมการแสดง DISNEY ON ICE เขียนชื่อเจ้าหญิงที่ชื่นชอบ พร้อมทั้งระบุเหตุผล ลงบนไปรษณียบัตร แล้วส่งมาที่ ตู้ ปณ.999 ปณ.สำนักงาน ปณท 10002 ลุ้นรับบัตรเข้าชมการแสดง DISNEY ON ICE มูลค่า 2,400.- บาท 1 รางวัล แจกทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ) รวม 10 รางวัล ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม และ ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 25 มีนาคม 2552

ทั้งนี้ ตั๋วเข้าชมการแสดง DISNEY ON ICE ที่ได้รับรางวัลนั้น สามารถใช้เข้าชมการแสดงได้เฉพาะวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 เท่านั้น ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือใช้เข้าชมการแสดงรอบอื่นได้ ประกาศผลผู้โชคดีทาง www.thailandpost.co.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารการตลาด โทร. 0 2831 3515 – 16