ธนาคารทิสโก้เปิดตัว "แคช เอ็ม เซฟวิ่งส์” ออมทรัพย์ผูกกองทุนรวม

จากภาพ : นายวัศกร เทพทิม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (ซ้าย) และนายพิชา รัตนธรรม หัวหน้าธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล บลจ. ทิสโก้ ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวเงินฝากใหม่ “แคช เอ็ม เซฟวิ่งส์”

ธนาคารทิสโก้เปิดตัวเงินฝากใหม่ “แคช เอ็ม เซฟวิ่งส์” (Cash M Savings) เงินฝากออมทรัพย์ผูกกับกองทุนรวมตลาดเงิน เพื่อการออมและการลงทุนอย่างคุ้มค่าในบัญชีเดียว เปิดโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไป สามารถโยกเงินไปมาได้ตามที่ลูกค้ากำหนด และผลตอบแทนไม่เสียภาษี แนะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการลงทุนในภาวะดอกเบี้ยขาลง ฝากขั้นต่ำ 2 หมื่นบาท ตั้งแต่ 24 ก.พ. นี้เป็นต้นไปที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา

นายวัศกร เทพทิม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป เปิดเผยว่า ธนาคารทิสโก้ได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากรูปแบบใหม่เพื่อการบริหารเงิน ในชื่อ “ทิสโก้แคช เอ็ม เซฟวิ่งส์” (TISCO Cash M Savings) ซึ่งรวมเอาเงินฝากออมทรัพย์ซึ่งมีสภาพคล่องสูงมารวมไว้กับการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ

“สำหรับที่มาของการออกผลิตภัณฑ์นี้ เนื่องจากเรามองว่าปัจจุบันลูกค้าที่สนใจลงทุนในกองทุนรวม ต้องเปิดบัญชีเพื่อทำการซื้อขายกองทุน และการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลาส่งคำสั่งและรับชำระเงินในการซื้อขาย ดังนั้นจะเกิดช่วงเวลาสุญญากาศที่ทำให้ลูกค้าไม่ได้รับผลตอบแทนระหว่างรอซื้อขายหน่วยลงทุน ดังนั้นทิสโก้จึงออกแบบผลิตภัณฑ์เงินฝาก แคช เอ็ม เซฟวิ่งส์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อ-ขายกองทุน ผ่านการโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์ที่ให้สภาพคล่องสูง และกองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดเงิน หรือที่เรียกว่า Money Market ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยยังได้รับผลตอบแทนต่อเนื่อง”

สำหรับขั้นตอนในการเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อการบริหารเงิน “แคช เอ็ม เซฟวิ่งส์” ลูกค้าจะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (พรีเมียม เซฟวิ่งส์) โดยจะเป็นลูกค้าเก่า หรือเปิดบัญชีใหม่ก็ได้ โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และฝากเพิ่มอีก 10,000 บาทสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน กับริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ. ทิสโก้)

ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องกำหนดยอดขั้นต่ำที่จะคงไว้ในบัญชีโดยต้องไม่น้อยกว่า 20,000 บาท โดยธนาคารจะเช็คยอดเงินในบัญชีเงินฝากของลูกค้าทุกวันทำการ โดยหากในบัญชีมียอดเงินสูงกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่ลูกค้ากำหนด ธนาคารจะโอนวงเงินส่วนที่เกินเข้ากองทุนดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (Sweep) ในวันทำการถัดไป แต่หากบัญชีมียอดเงินต่ำกว่ายอดเงินขั้นต่ำ ก็จะทำการขายหน่วยลงทุน และโอนเงินจากการขายหน่วยลงทุนเข้าบัญชีให้ลูกค้าในวันทำการถัดไป ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงยอดขั้นต่ำได้เดือนละครั้ง และหากต้องการถอนเงินมากกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่กำหนดก็สามารถทำได้ โดยแจ้งธนาคารล่วงหน้า 1 วันทำการ

นอกจากนี้ ลูกค้าที่เปิดบัญชี “แคช เอ็ม เซฟวิ่งส์” ยังจะได้รับรับบัตรทิสโก้เพิร์ส (TISCO Purse) ที่เป็นทั้งบัตรเอทีเอ็ม และบัตรเงินสดดิจิตอล Smart Purse ในใบเดียว ฟรีทั้งค่าออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร มูลค่า 500 บาทอีกด้วย

ทางด้าน นายพิชา รัตนธรรม หัวหน้าธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด กล่าวถึงการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ระหว่างเงินฝากเข้ากับกองทุนรวมในครั้งนี้ว่า บลจ. ทิสโก้ได้จัดตั้ง “กองทุนเปิด ทิสโก้ สเปเชียล เซฟวิ่ง ฟันด์” (TISCO Special Saving Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตลาดเงินที่จะซื้อขายผ่านบัญชีออมทรัพย์พิเศษ “แคช เอ็ม เซฟวิ่งส์” ของธนาคารทิสโก้เท่านั้น โดยกองทุนดังกล่าวจะเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และเงินฝากธนาคารและตราสารในกลุ่มทิสโก้ ซึ่งล้วนเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำใกล้เคียงกับพันธบัตรรัฐบาล

“สำหรับแคช เอ็ม เซฟวิ่งส์ ผลตอบแทนคาดว่าไม่น่าจะห่างจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเดิมของธนาคารทิสโก้มากนัก ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1.00% -1.75% ตามระดับเงินฝาก แต่จะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ฝากเงินที่มีวงเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ก็แนะนำให้มาเปิดบัญชีแคช เอ็ม เซฟวิ่งส์ แทน เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนนี้ไม่เสียภาษี และหากดอกเบี้ยเงินฝากไม่ถึง 20,000 บาทก็ไม่เสียภาษีเช่นเดียวกัน จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงและต้องการบริหารเงินให้ได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ เป็นทางเลือกที่ดีในภาวะดอกเบี้ยขาลง” นายพิชา กล่าว

สำหรับลูกค้าและผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อการบริหารเงิน “แคช เอ็ม เซฟวิ่งส์” สามารถเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา ตั้งแต่ 24 ก.พ. 52 เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 ตลอด 24 ชม.