ธนาณัติระหว่างประเทศหมดอายุ รับเงินคืนด่วนที่ไปรษณีย์

นางปริษา ปานะนนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า เจ้าของธนาณัติระหว่างประเทศเลขที่ 468 ฝากส่งจากต้นทาง ปณก.(10501) ไปยังปลายทางประเทศอังกฤษ และเลขที่ 28 ฝากส่งจากต้นทางดุสิต (10300) ไปยังประเทศอียิปต์ ให้รีบมาติดต่อขอรับเงินคืนด่วนที่ไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2553 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ทางไปรษณีย์จะระงับการจ่ายเงินและโอนเป็นรายได้ของ ปณท ต่อไป สอบถามข้มูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบัญชีย่อยบริการ โทร. 0 2831 3269 – 70 และ Call Center 1545 หรือ www.thailandpost.co.th