“เอไอเอ” ออกโฆษณาชุดใหม่ แนะนำกรมธรรม์ยูนิเวอร์แซลไลฟ์

หลังจากนำเสนอกรมธรรม์ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ออกสู่ตลาดเมื่อปี 2551 ที่ผ่านมาจนมั่นใจ บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (เอไอเอ) จึงออกภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ (Product Ad) ชุด “เรื่องไม่คาดฝัน (Turning Point)” แนะนำกรมธรรม์ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ที่มีคุณสมบัติเด่นในด้านความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต กำหนดแพร่ภาพทางโทรทัศน์พร้อมกันทั่วประเทศ 18 มีนาคมนี้

มร.โทมัส เจมส์ ไวท์ รองประธานบริหารระดับสูงและผู้บริหารอาวุโส เอไอเอ ภูมิภาคเอเชีย เปิดเผยว่า “เอไอเอเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของไทยที่นำกรมธรรม์ยูนิเวอร์แซลไลฟ์มาพัฒนาเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า ซึ่งหลังจากที่นำเสนอมาระยะหนึ่งจนมั่นใจว่าจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกับในประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ฮ่องกง จีน และสิงคโปร์ เอไอเอจึงได้ผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ความยาว 60 วินาทีเพื่อแนะนำกรมธรรม์ดังกล่าวในชื่อชุด “เรื่องไม่คาดฝัน (Turning Point)” ที่เนื้อหาของโฆษณาแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของชีวิตที่มักจะแตกต่างจากสิ่งที่เราคาดหวังไว้ แต่จากคุณสมบัติเด่นของกรมธรรม์ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนวงเงินความคุ้มครองชีวิตและเบี้ยประกันที่ชำระตามลักษณะการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ไม่ว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในด้านการงาน ชีวิตสมรส การมีบุตร หรือความมั่นคงของชีวิตและครอบครัวก็ตาม กรมธรรม์ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ก็สามารถ ตอบสนองลักษณะการดำเนินชีวิตและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกช่วงเวลาของชีวิต ส่งผลให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านเป็นหลักประกันรายได้ให้กับครอบครัว การศึกษาของบุตรหลาน การเตรียมเงินออมเพื่อใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ และการเตรียมพร้อมกรณีเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน”

ภาพยนตร์โฆษณาชุด “เรื่องไม่คาดฝัน” ซึ่งเป็นภาคต่อของภาพยนตร์โฆษณาชุด “ผู้ดูแลความฝัน (Dream Protector) กำหนดแพร่ภาพทางโทรทัศน์พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 18 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทยังจะแนะนำกรมธรรม์ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายบิลบอร์ด และกิจกรรมการตลาด

โฆษณาชุด “เรื่องไม่คาดฝัน” สร้างสรรค์ผลงานโดยบริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายประกิต กอบกิจวัฒนา เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ ผลิตภาพยนตร์โฆษณาโดยบริษัท อมาโน ฟิล์ม จำกัด โดยมีนายศิริ อำนวยพุทธเมท เป็นผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา

กรมธรรม์ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ เป็นกรมธรรม์คุ้มครองชีวิตตลอดชีพหรือถึงอายุ 99 ปีที่มี 2 คุณสมบัติเด่นคือ 1. มีความยืดหยุ่นสูง โดยผู้ถือกรมธรรม์สามารถกำหนดวงเงินความคุ้มครอง เบี้ยประกันที่ต้องการชำระ และระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันได้เองตามที่ต้องการ หรือในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน ก็สามารถถอนมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ไปใช้ได้ 2. การให้ผลตอบแทนในอัตราลอยตัวแต่รับรองผลตอบแทนขั้นต่ำที่ 2% ในปีแรกและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยพอร์ตการลงทุนที่ 1% แต่ปัจจุบันประกาศจ่ายผลตอบแทนที่ 7% ในปีแรกและ 3.6% สำหรับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยพอร์ตการลงทุน กำหนดรับประกันบุคคลอายุ 1 เดือน-65 ปี ทุนประกันขั้นต่ำสำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 49 ปี = 8 เท่าของเบี้ยประกัน ส่วนผู้ที่อายุ 50-65 ปี ทุนประกันขั้นต่ำ = 5 เท่าของเบี้ยประกัน

เกี่ยวกับเอไอเอ
เอไอเอ เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมา 70 ปี ณ 31 กรกฎาคม 2551 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 383,060 ล้านบาท มีเงินสำรองประกันภัย 286,674 ล้านบาท มีเงินกองทุน 69,241 ล้านบาท คิดเป็น 1,107.67% ของเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย ปัจจุบันมีผู้ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิต 5 ล้านฉบับ หากรวมกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะมีกรมธรรม์ที่มีผลบังคับมากกว่า 6.5 ล้านฉบับ นอกจากธุรกิจประกันชีวิตแล้ว เอไอเอ ประเทศไทย ยังให้บริการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันสินเชื่อ ประกันภัยกลุ่ม โครงการออมทรัพย์รายเดือน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเอไอเอ
กลุ่มบริษัทเอไอเอเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียมานาน 90 ปี โดยให้บริการสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคและภาคเอกชนทั้งในด้านการประกันชีวิต การวางแผนการเงินในวัยเกษียณ การประกันวินาศภัย รวมทั้งการบริหารสินทรัพย์ ผ่านเครือข่ายตัวแทน 250,000 คนและพนักงาน 20,000 คนใน 13 ประเทศ โดยมีลูกค้ากว่า 20 ล้านคนทั่วภูมิภาค กลุ่มบริษัทเอไอเอมีสำนักงานสาขาและบริษัทในเครือในประเทศออสเตรเลีย บรูไน จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเก๊า มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย และเวียดนาม