เอสเอ็มอี แบงก์ จับมือหน่วยงานเครือข่าย SMEs แก้เศรษฐกิจชาติ ดีเดย์ 1 เมษา “เปิดเมนูกู้วิกฤต”

ในวันที่ 1 เมษายน 2552นี้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอี แบงก์) จะจัดงาน“เปิดเมนูกู้วิกฤตSMEs”เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEs ที่ได้รับผลกระทบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ โดยธนาคารจะเชิญหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเครือข่าย SMEs ทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 10 แห่ง จับมือร่วมผนึกกำลังเพื่อให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทั้งด้านเงินทุนและพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการโดยธนาคารได้รับเกียรติจากนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เชิญเหล่าคนดังในวงการธุรกิจร่วมพูดคุยในหัวข้อ “เปิดไอเดียธุรกิจคนดังฝ่าวิกฤต” พร้อมกับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจมาถ่ายทอดในหัวข้อ “กลยุทธ์ SMEs สู่อย่างไรให้อยู่รอด” และการบรรยายในหัวข้อ “ ขั้นตอนขอสินเชื่อกับSME BANK” โดยผู้บริหารเอสเอ็มอี แบงก์ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ A1 ชั้น 22 (เซ็นทรัลเวิร์ล) เวลา 13.00- 16.00 น. ทั้งนี้ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจ สามารถสำรองเข้าร่วมงานฟรีได้ที่ SME BANK Call Center 1357