สสปน. เดินหน้าลุยตลาดต่างประเทศเต็มสูบ วางหมากแต่งตั้งตัวแทนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

สสปน. โชว์แผนเจาะตลาดแสดงสินค้า ดันกลยุทธ์และเทคนิคการทำตลาดต่างประเทศ เดินหน้าเจาะประเทศจีน วางหมากแต่งตั้งตัวแทนประเทศไทยอย่างเป็นทางการประจำนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินเครื่องพร้อมทำงานเดือนเมษายนนี้ ประกาศศักยภาพไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางธุรกิจแสดงสินค้าอาเซียน

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแสดงสินค้านานาชาติ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เปิดเผยว่า “เมื่อเร็วๆ นี้ สสปน.ได้แต่งตั้งสำนักงานตัวแทนของ สสปน. อย่างเป็นทางการที่ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสำนักงานตัวแทนแห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ให้บริการครบวงจรในการประสานงาน สื่อสารกับสมาคมผู้ประกอบการค้า บริษัทจัดงานแสดงสินค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเมืองเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง และเมืองอื่นๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนกระทั่งกระตุ้นความสนใจในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของไทย ซึ่งการแต่งตั้งตัวแทนในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์และเทคนิคการทำตลาดงานแสดงสินค้าต่างประเทศของสสปน.เพื่อดึงนักเดินทางกลุ่มธุรกิจชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น”
ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการแสดงสินค้าที่โดดเด่นแห่งหนึ่งในมุมมองของจีน โดยตัวเลขของจำนวนนักเดินทางกลุ่มธุรกิจชาวจีนที่เข้ามาในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปีที่ผ่านมามีจำนวนนักเดินทางกลุ่มธุรกิจชาวจีนเดินทางเข้ามาจัดและชมงานแสดงสินค้าในประเทศไทยเป็นจำนวนถึง10,000 คน

“การแต่งตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศจีนในครั้งนี้ สสปน.เชื่อมั่นว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนนักเดินทางกลุ่มธุรกิจชาวจีนให้เข้ามาประเทศไทยได้มากขึ้น อีกทั้งสำนักงานตัวแทนจะช่วยกระจายข่าวให้กับนักธุรกิจจีนถึงโอกาส และประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ทั้งนี้ สสปน. ตระหนักดีว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางในระดับเอเชียและระดับโลกในอนาคต โดยคาดว่าอัตราการเติบโตมวลรวมประชาชาติของจีนในปี 2552 จะมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 6 ในขณะที่การรายงานของสมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการระดับโลก หรือ UFI ซึ่งเป็นสมาคมที่มีบทบาท

ในการส่งเสริม พัฒนาและให้ความรู้ในด้านการจัดแสดงสินค้า พร้อมกำหนดมาตรฐานและการให้การรับรองมาตรฐานแก่งานแสดงสินค้าที่มีความเป็นสากล ยังระบุว่าอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าของจีนมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ถึงร้อยละ 27” นางศุภวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

ปัจจุบันประเทศไทยถือว่าเป็นเป้าหมายของธุรกิจงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน อันเป็นผลมาจากความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจงานแสดงสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดงานที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เต็มรูปแบบ และครบวงจร การได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังและเข้มแข็งทั้งจาก สสปน. ภาครัฐบาล และภาคเอกชน ซึ่งแม้ว่าเศรษฐกิจของโลกจะมีความผันผวนไม่แน่นอนหากทว่าในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา สสปน. สามารถทำงานได้ตามเป้าโดยมีงานในธุรกิจการสัมมนาและแสดงสินค้าเป็นจำนวนถึง 173 งาน จากที่มีการคาดการณ์ไว้ตลอดทั้งปี 500 งาน