เอส.จี.ดี อินเตอร์ฯโชว์ศักยภาพผู้นำ CCTV นำ“ฟูจิโกะ”รุกตลาดต่อเนื่องตั้งเป้าโต 20%

@ จับมือ KTC ผ่อน 0% พร้อมต่ออายุเคมเปญติดกล้อง-ของหายจ่าย 300,000 บาท เป็นปีที่ 2

นายสิทธิชัย ศรีสงวนสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส.จี.ดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ผู้นำเข้า จัดจำหน่าย ติดตั้งและให้บริการระบบกล้องวงจรปิดแบบครบวงจรภาย ใต้ตราสินค้า FUJIKO (ฟูจิโกะ) เปิดเผยว่า หลังประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมานานกว่า 16 ปี และมุ่งมั่นให้บริการที่ดี มีการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมบริการหลังการขายจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ ทำให้บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในตลาดกล้องวงจรปิด ( CCTV) ในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 15 % โดยมีผลประกอบการในปี 2008 ประมาณ400 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นการจำหน่ายสินค้าสำหรับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ประมาณ 40 % การจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มลูกค้าบ้าน 60 % สำหรับปี 2009 แม้ว่าภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศ ส่งผลกระทบทางธุรกิจกับบริษัทบ้าง แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบมากนัก เนื่องจากลูกค้าของบริษัทเห็นถึงความจำเป็นในการนำกล้อง CCTV มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กอร์ปกับบริษัทได้จัดเคมเปญพิเศษหรือกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนอย่างจริงจัง ส่งผลให้บริษัทสามารถมีอัตราการเติบโตในช่วง5 เดือนแรกของปี 2009 ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ในช่วงครึ่งปีหลังปี 2009 บริษัทยังคงสร้างแนวรุกทางการตลาดต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดหลายรูปแบบ อาทิเช่น ร่วมกับ KTC จัดโปรโมชั่นพิเศษผ่อน 0% เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าเป็นเจ้าของกล้องฟูจิโกะทุกรุ่นได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯยังได้จัดทำเคมเปญ…ของหายจ่ายทันที 300,000 บาท….ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือจาก….กรุงเทพประกันภัย…. เป็นต้น เชื่อว่าโปรโมชั่นหรือเคมเปญส่งเสริมการตลาดที่จัดทำขึ้นจะส่งผลให้บริษัทมียอดขาย ณ สิ้นปี 2009ตามแผนที่วางไว้ โดยมียอดขายเติบโตจากปี 2008 ประมาณ 15-20 % หรือประมาณ 480 ล้านบาท

“ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้านกล้องรักษาความปลอดภัยมาเป็นเวลานาน และเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยของระบบกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่าย ( Network Digital CCTV System ) และระบบควบคุมการเข้าออก ( Access Control System ) จากต่างประเทศ เข้ามาใช้ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแรก SECURITY CENTER : เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร ด้านที่ 2 คือ SPECIALIZED : เป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระบบ CCTV System และ Access Control System และด้านที่ 3 คือ SERVICE : เน้นบริการที่ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการตลาดในทุกระดับ ครอบคลุมทุกพื้นที่ “ นายสิทธิชัยกล่าวและว่า ด้วยนโยบาย….บริการด้วยใจ ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ….จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีลูกค้าที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 1500 ราย และลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปมากกว่า 10,000 ราย ให้ความไว้วางใจนำกล้องฟูจิโกะไปติดตั้ง ซึ่งบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้า

สำหรับภาพรวมของธุรกิจกล้อง CCTV นายสิทธิชัยกล่าวว่า ธุรกิจกล้อง CCTV หรือกล้องรักษาความปลอดภัย มีมูลค่าปีละกว่า 3,000 ล้านบาท โดยมีอัตราเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 10-15 % สำหรับในปี 2009 ธุรกิจนี้ยังคงแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากประชาชนเริ่มตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้งระบบ CCTV มากขึ้น เพราะนอกจากการรักษาความปลอดภัยแล้ว ระบบ Network CCTV Management ยังช่วยในการบริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี ด้วยราคาที่ถูกลงและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ประกอบกับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้รับการแก้ไขหรือหาผู้กระทำผิดได้ด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งจะมีให้เห็นได้ตามสื่อต่างๆ ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทฯยังมีส่วนสำคัญต่อการกระตุ้นให้เกิดการเติบโตในธุรกิจนี้ยังจริงจัง ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง เคมเปญบางเคมเปญเช่น…..ของหายจ่ายทันที 300,000 บาท…ซึ่งบริษัทร่วมมือกับ…..กรุงเทพประกันภัย…..ให้การคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการโจรกรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ต่อทรัพย์สินของลูกค้าที่ติดตั้งกล้องฟูจิโกะ ( ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ) โดยคุ้มครองตั้งแต่ 100,000 – 300,000 บาท บริษัทฯเป็นผู้ริเริ่มขึ้นและเป็นรายแรกที่ให้การรับประกัน ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการนำกล้อง CCTV ไปติดตั้งมากขึ้น โดยในปี 2008 บริษัทฯใช้งบส่งเสริมการตลาดประมาณ 35 ล้านบาท และในปี 2009 คาดว่าจะใช้งบส่งเสริมการตลาดประมาณ 40 ล้านบาท หรือ 8 % ของยอดขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2009

สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับกล้องCCTVและระบบรักษาความปลอดภัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ หรือที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท เอส.จี.ดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด โทร.0-2222-0559, 0-2622-2088 ทุกวันในเวลาทำการ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.fujiko.biz