ธนาคารเกียรตินาคิน ส่ง "KK Maximum" ฝาก 4 ปี ผลตอบแทนคุ้มค่า สุงสุดถึง 5%


by admin
17-07-2009 00:00:00

โอกาสทองของผู้ฝากเงิน เมื่อธนาคารเกียรตินาคิน ส่งโปรโมชั่นใหม่ รองรับกระแสพันธบัตรไทยเข้มแข็ง ด้วย “KK Maximum” เงินฝากประจำ 4 ปี ดอกเบี้ยปีที่ 1-2 อัตรา 3% ปีที่ 3 และ 4 อยู่ที่ 4-5% ตามลำดับ จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ฝากขั้นต่ำที่ 5 แสนบาท ดีเดย์ 21-31 ก.ค. นี้ เปิดรับวงเงินรวมที่ 5 พันล้านบาท หากเต็มก่อนเวลาที่กำหนดจะปิดรับทันที

นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานสายธุรกิจเงินฝากและการตลาด ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “โปรโมชั่น KK Maximum เป็นโปรโมชั่นเงินฝากประจำระยะยาว รวม 4 ปี โดยให้ดอกเบี้ยเป็นขั้นบันได ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3% ต่อปี ปีที่ 3 ดอกเบี้ย 4% ต่อปี และปีสุดท้ายคือปีที่ 4 ดอกเบี้ยสูงถึง 5% ต่อปี โดยธนาคาร จะจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน รับฝากขั้นต้นที่ 500,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท เปิดรับเพียง 9 วัน เริ่มวันที่ 21-31 กรกฎาคม 2552 โดยตั้งวงเงินรวมของการรับฝากครั้งนี้ไว้ที่ 5,000 ล้านบาท หากมีผู้สนใจมาฝากเต็มจำนวน ก็จะปิดรับทันทีเช่นกัน ทั้งนี้ โปรโมชั่น KK Maximum ออกมาเพื่อรองรับกระแสความต้องการซื้อพันธบัตรไทยเข้มแข็งของกระทรวงการคลัง และเป็นทางเลือกในการออมกับธนาคาร และส่วนหนึ่งก็เป็นการระดมเงินฝากเพื่อมาชดเชยหุ้นกู้ของธนาคารที่จะครบกำหนดในเร็วๆ นี้”

ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่ระดับ 1.25% ซึ่งจากสถิติพบว่าเป็นระดับที่ต่ำมาก และพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล อายุ 2 ปี มีผลตอบแทนที่ 1.84% ส่วน 3 ปี อยู่ที่ 2.40% และ 4 ปีอยู่ที่เพียง 2.71% เท่านั้น (ข้อมูลจากสมาคมตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ 16 กรกฎาคม2552) อย่างไรก็ตาม ธนาคารต่างๆ ได้นำเสนอโปรโมชั่นเงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีสำหรับประชาชนที่จะมีทางเลือกในการออมเงินกับธนาคารที่ท่านต้องการ และได้รับผลตอบแทนที่ดีและเป็นประโยชน์ ซึ่งเชื่อว่าโปรโมชั่น KK Maximum นี้ เป็นโปรโมชั่นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในปัจจุบันเช่นกัน นอกจากนี้ หากผู้ที่สนใจเงินฝากระยะสั้น 6-24 เดือน อัตราดอกเบี้ยของธนาคารจะอยู่ที่ 1.15% – 2.75% ต่อปี สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KK Call Center โทร 02 680 3133-4

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter