โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคมอบรายได้จากการจำหน่ายสายรัดข้อมือมหามงคล

31 กรกฎาคม 2552 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ในฐานะองค์กรที่เข้าร่วมทำโครงการ “ร้อยรัดดวงใจ ถวายสังฆราชา ครบ 8 รอบ 96 พรรษา” มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากการจัดกิจกรรมเพื่อจำหน่าย “สายรัดข้อมือมหามงคล สมเด็จพระสังฆราช” โดยมี นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด เป็นตัวแทนนำเงินรายได้ถวายแด่ท่านเจ้าคุณราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อสมทบทุนในการจัดพิมพ์หนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัดและสถานศึกษาทั่วประเทศต่อไป

ลูกค้าและประชาชนยังสามารถร่วมบริจาคและทำบุญในราคาชุดละ 199 บาท เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือได้กับช่องทางต่างๆ ของโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ได้แก่ สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ทุกแห่ง หรือที่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ร้านจิตรลดาทั้ง 14 สาขา ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ (02) – 281-2831-2 แฟกซ์ (02) – 281-2833.

ค้นหาข่าวและภาพที่เกี่ยวข้องเพิ่มได้ที่ : ห้องข่าวดีแทค www.dtac.co.th/pressroom