อิมแพ็คฯ สนับสนุนการแสดงความรักชาติ ร่วมโครงการ “ฉันรักประเทศไทย”

(31 กรกฎาคม 2552) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ผสานใจของคนไทยทั่วประเทศ ร่วมใจแสดงออกถึงความรักต่อประเทศไทยอย่างสร้างสรรค์ ในโครงการ “ฉันรักประเทศไทย – I Love Thailand” ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน หวังฉุดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยกระตุ้นผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแสดงออกถึงความรักผืนแผ่นดินไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งผลสะท้อนออกไปสู่สายตานานาประเทศในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนในระยะยาวต่อไป

นายพอลล์ กาญจนพาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยถึงการร่วมโครงการ “ฉันรักประเทศไทย – I Love Thailand” ซึ่งจัดโดยคณะรัฐมนตรี จากความร่วมมือของสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการต่างประเทศ ว่า “ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรักและความสามัคคีของคนในชาติ การร่วมสร้างจิตสำนึกในด้านที่ดีงามและก่อเกิดเป็นความรักความสามัคคีแก่คนในชาติ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คนไทยทุกคนควรต้องร่วมมือ ร่วมใจกัน เพื่อให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่ง เป็นปึกแผ่น

ดังนั้น อิมแพ็คฯ ในฐานะตัวแทนองค์กรภาคเอกชนองค์กรหนึ่ง จึงได้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ นี้ เพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์ของคณะรัฐบาล ในการเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรักและความสามัคคีของคน ในชาติด้วยการกระตุ้นและตอกย้ำจิตสำนึกรักชาติให้เกิดขึ้นแก่คนไทยทุกคน เน้นการรวมตัวกันของประชาชนในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามในการแสดงความรักต่อประเทศไทยอย่างไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย โดยได้ร่วมจัดกิจกรรม “วันมหัศจรรย์ ฉันรักประเทศไทย” ขึ้น ในวันที่ 4 สิงหาคม ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อแสดงออกถึงการรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการแสดงออกถึงความรักประเทศชาติ และช่วยกระตุ้นและตอกย้ำจิตสำนึก “รักชาติ” ให้เกิดขึ้นแก่คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วน โดย ฯพณฯ สาทิต วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดงาน โดย อิมแพ็คฯ ได้เอื้อเฟื้อสถานที่บริเวณริมทะเลสาบเมืองทอง ซึ่งเป็นพื้นที่อเนกประสงค์กลางแจ้ง ขนาดพื้นที่รวม 112,150 ตารางเมตร ในกิจกรรมแปรอักษรด้วยรถยนต์เป็นคำว่า “I LOVE THAILAND” โดยใช้รถยนต์จากอาสาสมัครทั้งสิ้น จำนวน 350 คัน ในส่วนนี้จะเป็นรถของพนักงานอิมแพ็คฯ พันธมิตรทางธุรกิจ สมาชิกอิมแพ็ค โซไซตี้ และชุมชนย่านเมืองทองธานี จำนวนราว 200 คัน ขับมาต่อแถวเรียงกัน เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ “I” ซึ่งสื่อความหมายถึง อิมแพ็คฯ พร้อมป้ายผ้ารูปหัวใจสื่อถึงความรัก และมีพนักงานอิมแพ็คร่วมกันจับขึงล้อมผ้ารูปหัวใจ แสดงความเป็นหนึ่งดียว และในส่วนของรถยนต์ที่มาร่วมงานจะจอดเรียงต่อกันเป็นตัวอักษร “THAILAND” ที่หมายถึงประเทศไทย นอกจากนั้นภายในงาน อิมแพ็คฯ ยังร่วมออกบูธกิจกรรม นอกเหนือจากกิจกรรม “วันมหัศจรรย์ ฉันรักประเทศไทย” ภายใต้ โครงการ “ฉันรักประเทศไทย – I Love Thailand ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ร่วมงานได้ร่วมแสดงออกในทางสร้างสรรค์ภายในงาน อาทิ กิจกรรมบันทึกเสียง บอกเล่าความมุ่งมั่น คำสัญญาในการทำดี เพื่อสื่อถึงการรักประเทศไทยบนรถคาราวาน กิจกรรมเพ้นท์ใบหน้า เป็นต้น

พร้อมกันนี้ อิมแพ็คฯ ยังได้กระตุ้น และรณรงค์ให้พนักงานของอิมแพ็คฯ ทุกคน ตลอดจนถึงพันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีดี เพื่อเป็นการแสดงความรักต่อประเทศไทย อีกด้วย

นายพอลล์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “อิมแพ็คฯ รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแปรอักษรในรูปแบบของรถคาราวาน “วันมหัศจรรย์ ฉันรักประเทศไทย” ครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้ว พลังความรัก ความสามัคคีของคนไทยมีอยู่ทุกหนแห่ง เพียงแต่ยังไม่ได้แสดงออกอย่างพร้อมเพรียง และเห็นเป็นรูปธรรมเท่านั้น และด้วยพลังอันยิ่งใหญ่นี้ จะเป็นส่วนสร้างให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้นในชาติอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ในส่วนของ อิมแพ็คฯ เอง ได้วางแผนต่อยอดโครงการ “เรารักประเทศไทย” เพื่อร่วมกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในคนไทยอย่างต่อเนื่อง และกว้างขวางต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบๆ ศูนย์ รวมถึงเยาวชน ชุมชน บริษัท ห้างร้าน ผู้จัดงาน ผู้ร่วมแสดงงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

กิจกรรม “วันมหัศจรรย์ ฉันรักประเทศไทย” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม ศกนี้นั้น ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-14.00 น. เป็นช่วงเวลาซักซ้อมและร่วมกิจกรรมในงาน ณ ลานริมทะเลสาบ บริเวณเมืองทองธานี ไฮไล้ท์ของงานจะเป็นช่วงเวลา 14.00 – 16.00 น. รวมถึงช่วงการลงทะเบียนของสื่อมวลชน และพิธีการต่างๆ เมื่อรถยนต์ทุกคันที่มาแปรอักษรพร้อมที่จะเริ่มการแปรอักษร เป็นคำว่า I LOVE THAILAND จะมีการถ่ายทอดเป็นสัญญาณภาพ ปรากฏขึ้นบนจอภาพขนาดยักษ์ที่ถ่ายทอดสดจากมุมสูง (Bird-eyes-view) โดยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อประจักษ์สู่สายตาทุกคู่ เพื่อให้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของภาพแห่งความประทับใจครั้งประวัติศาสตร์

ผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ ติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.ilovethailand.org หรือwww.ilovethailand.org หรือ อีเมลล์ communications@impact.co.th หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข 02-833-5069, 02-833-5062-3, 02-833-5073, 02-833-5075-76