บริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “SAP World Tour 2009: See Your Way Clear”

บริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านระบบซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร จัดงาน “SAP World Tour 2009: See Your Way Clear” นำเสนอโซลูชั่นซอฟต์แวร์ทางธุรกิจของเอสเอพีให้กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน ในการนำไปประยุกต์ใช้ตามความต้องการขององค์กรธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการสร้างความแตกต่างทางธุรกิจให้เกิดขึ้นในสภาวะการแข่งขันของธุรกิจ พร้อมทั้งรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้ได้อย่างใกล้ชิด ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้