“สหประกันชีวิต” มอบกำลังใจส่งเสริมการขายให้ตัวแทนฯ

นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด ได้ออกประกาศ เรื่องการส่งเสริมการขายประกันชีวิตรายบุคคล เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายให้พลังตัวแทนสร้างผลงานการขายประกันชีวิตรายบุคคลและเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯไปพร้อม ๆ กัน จึงได้จัดให้มีการแข่งขันให้กับพลังตัวแทนฯ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2552 ใช้ผลงานประเภทสามัญและอุตสาหกรรมเป็นเกณฑ์ ซึ่งตัดสินจากเบี้ยประกันภัยนำส่งปีแรกและงวดแรกตามใบคำขอเอาประกันภัย โดยมอบรางวัลเป็นของที่ระลึกของบริษัทฯมากมาย อาทิ กระเป๋าลดโลกร้อน ร่มพับ 2 ตอน เสื้อทีเชิ๊ต เสื้อแจ๊คเก็ต นาฬิกาแขวน ซึ่งใช้เกณฑ์พิจารณา ดังนี้

กรมธรรม์ใหม่ประเภทอุตสาหกรรม
เบี้ยประกันภัยรายเดือน ๆ ละ 300 – 500 บาท ได้รับกระเป๋าลดโลกร้อน
เบี้ยประกันภัยรายเดือน ๆ ละ 600 – 900 บาท ได้รับ ร่มพับ
เบี้ยประกันภัยรายเดือน ๆ ละ 1,000 – 2,000 บาท ได้รับนาฬิกาแขวน
เบี้ยประกันภัยรายเดือน ๆ ละ 2,100 – 3,000 บาท ได้รับ เสื้อแจ๊คเก็ต

กรมธรรม์ใหม่ประเภทสามัญ
เบี้ยประกันภัยเคสใหม่งวดแรก 3,000 – 5,000 บาท ได้รับกระเป๋าลดโลกร้อน
เบี้ยประกันภัยเคสใหม่งวดแรก 5,001 – 6,000 บาท ได้รับร่มพับ
เบี้ยประกันภัยเคสใหม่งวดแรก 6,001 – 8,000 บาท ได้รับนาฬิกาแขวน
เบี้ยประกันภัยเคสใหม่งวดแรก 8,001 – 10,000 บาท ได้รับเสื้อแจ๊คเก็ต

หากซื้อประกันชีวิตกรมธรรม์ของตนเอง 1 กรมธรรม์ รับนาฬิกา 1 เรือน เป็นกรณีพิเศษสุด และตัวแทนฯที่มีผลงานในโค๊ตของตนเองมีผลงานเบี้ยประกันเคสใหม่ปีแรกตามใบคำขอตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป จะได้รับเสื้อสามารถทุกท่าน

นายสหพล ยังเปิดเผยต่อไปว่า บริษัทฯยังได้จัดรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย เป็นผลงานรวมเบี้ยประกันเคสใหม่ปีแรกตามใบคำขอสูงสุดจะได้รับโล่ห์จากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการบริษัทฯพร้อมเสื้อ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ห์จากผู้จัดการใหญ่พร้อมเสื้อสามารถ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่ห์เกียรติยศจากรองผู้จัดการใหญ่ พร้อมเสื้อสามารถ