นิดา สกินฯ จับมือญี่ปุ่นรุกตลาดผมร่วงเปิดตัว "Dr. Mokan"

พ.ญ. สุนิดา ยุทธโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวดา แลบบอราทอรีส์ (เอเชีย แปซิฟิก) จำกัด และ ผู้อำนวยการ ศูนย์ นิดา สกิน แอนด์ คอสเมติก เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ (คนกลาง) จับมือพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับ มร. โยชิกิ ยามากูจิ จาก I.T.O. Provitamin Research Centre (คนขวา) และ มร. ชิเกยูกิ โมริ จาก FUJI SANGYO Co., Ltd. (คนซ้าย) เพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยับยั้งผมหลุดร่วง และเร่งการเกิดผมใหม่ภายใต้แบรนด์ “Dr. Mokan” ซึ่งเป็นผลิตภํณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลานานกว่า 14 ปี โดยบุกตลาดในประเทศไทยเป็นแห่งแรก ก่อนกระจายไปสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน