ทีเอ็นที ร่วมฉลองวันแม่แห่งชาติด้วยดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ, 13 สิงหาคม 2552 – บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำธุรกิจขนส่งด่วนแบบครบวงจรจากเนเธอร์แลนด์ ร่วมถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ด้วยการแจกดอกมะลิวันแม่ให้แก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการของทีเอ็นทีในวันที่ 11 สิงหาคม พร้อมข้อความแสดงความขอบคุณจากใจทีเอ็นที โดยทีเอ็นทีได้จัดซื้อดอกมะลิประดิษฐ์ดังกล่าวจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กิจกรรมพิเศษครั้งนี้ถือเป็นงานสาธารณกุศลอีกทางหนึ่ง