สยามเทมป์จัดสัมมนาพร้อมบรรยายพิเศษ….ฝ่าวิกฤตให้ธุรกิจอยู่รอด…

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท สยามเทมป์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศที่ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 42 โดยนายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมงานร่วมกันจัดงานสัมมนา….เทคโนโลยีใหม่เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ…เพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของระบบปรับอากาศเพื่อการอนุรักษ์พลังงานซึ่งกำลังเป็นกระแสอยู่ในสังคม ณ ปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้ฟังได้รับทราบถึงองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง…..ฝ่าวิกฤตให้ธุรกิจอยู่รอด…โดยวิทยากรมากประสบการณ์…นายธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย โดยนำเสนอหัวใจสำคัญ Blue Ocean Strategy สำหรับธุรกิจระบบปรับอากาศ งานนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะแกรนด์อยุธยา บางกอก ถนนรัชดาภิเษก ห้องเจ้าสามพระยา สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับระบบปรับอากาศสอบถามได้โดยตรงที่ฝ่ายการตลาด SIAMTEMP CO.,LTD. โทร. 0 2961 8822 แฟกซ์ 0 2583 7318 , 0 2961 9661 หรือที่E-mail : siamtemp@blc.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่
จินตนา ตรีพิชิต ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท อินคริสซ์ เน็ทเวิร์ค เอเจนซี แอนด์ คอนซัลแทนส์ จำกัด
โทร.02 922 2473 , 02 922 2873 ทุกวันในเวลาทำการ