กสิกรไทยออกบัญชีรวมมิตรเอสเอ็มอีกสิกรไทย ใช้ธนาคารเดียวทำได้ทุกอย่าง

จากภาพ :นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย แถลงข่าวเปิดตัวบริการบัญชีรวมมิตรเอสเอ็มอีกสิกรไทย (K-SME All-in-1 Account)

ธนาคารกสิกรไทยผนวกสุดยอดบริการเพื่อเอสเอ็มอี ออกบัญชีรวมมิตรเอสเอ็มอีกสิกรไทย (K-SME All-in-1 Account) ให้ลูกค้าที่เปิดบัญชี เลือกใช้บริการเพื่อธุรกิจอย่างครบวงจรเป็นธนาคารแรก ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรม ทราบความเคลื่อนไหวของบัญชี และจัดการสภาพคล่อง เปิดให้บริการ 24 ส.ค.เป็นต้นไป ผู้สมัครรับโปรโมชั่นดอกเบี้ยเงินฝากบวกเพิ่มพิเศษ 0.25%

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบัน เอสเอ็มอี ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก เจ้าของกิจการจะต้องบริหารและลงมือทำเองเกือบทั้งหมด ทำให้การจัดการเรื่องเวลาจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเอสเอ็มอี ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารกสิกรไทย จึงได้ออกบริการบัญชีรวมมิตรเอสเอ็มอีกสิกรไทย (K-SME All-in-1 Account) ที่ทำให้ลูกค้าธนาคารฯ สามารถใช้บริการทางการเงินที่ครบวงจร ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรม ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวของบัญชี และช่วยบริหารจัดการสภาพคล่องของธุรกิจ

ทั้งนี้ บริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้สามารถทำธุรกรรมได้สะดวกแม้จะอยู่ที่ร้านค้าหรือบริษัท คือบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์กสิกรไทย (K-BizNet) ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุด ในการโอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการ ชำระภาษี และการสั่งซื้อสมุดเช็ค Online โดยลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาทำธุรกรรมที่ธนาคาร

บริการที่ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบความเคลื่อนไหวของบัญชี ประกอบด้วย บริการแจ้งรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่านเอสเอ็มเอส (Transaction Alert) บริการใหม่ล่าสุดที่ช่วยแจ้งเตือนทุกรายการเงินเข้าบัญชีระหว่างวันทันที (Real Time) ผ่านเอสเอ็มเอส สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ สำหรับรายการชำระเงินด้วยการตัดยอดเงินอัตโนมัติ, รายการเช็คเรียกเก็บ แจ้งเตือนระหว่าง 7.00 – 22.00 น. และแจ้งยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน แจ้งเตือนเวลา 20.30 น. ทุกวัน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถกำหนดวงเงินขั้นต่ำที่ต้องการให้ระบบแจ้งได้, บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมลกสิกรไทย (K-email statement) เป็นการส่งรายงานทุกรายการเข้าออกของเงินในบัญชีทั้งออมทรัพย์ และกระแสรายวัน โดยจะส่ง Statement ตรงถึงผู้ประกอบการผ่านอีเมลตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ทั้งแบบรายสัปดาห์, ราย 15 วัน หรือรายเดือน, และบริการแจ้งเตือนทุกเรื่องเช็คกสิกรไทย (K-Cheque Alert) ซึ่งธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารแรกที่ให้บริการ โดยเป็นบริการแจ้งเตือนทุกสถานะของเช็คผ่านเอสเอ็มเอส โดยระบบจะแจ้งเช็คที่

รอตัด ณ สิ้นวันว่ามีจำนวนกี่ฉบับ รวมมูลค่าเท่าไร เวลา 20.00 น., รายงานยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน เวลา 20.30 น. โดยมีเวลาเหลือให้ผู้ประกอบการนำเงินเข้าบัญชีเพื่อป้องกันปัญหาเช็คที่สั่งจ่ายถูกตีคืน, แจ้งเตือนเมื่อเช็คที่ผู้ประกอบการสั่งจ่ายถูกตีคืน หรือเช็คที่คู่ค้าสั่งจ่ายมาให้ถูกตีคืน ทำให้ผู้ประกอบการรู้สถานะเช็ค และเงินในบัญชีโดยไม่ต้องโทรเช็คยอด สามารถจัดการปัญหาเช็คได้ทันท่วงที

บริการที่ช่วยด้านการจัดการสภาพคล่องของธุรกิจ ประกอบด้วย บริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน (Account Link) โดยให้บริการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการจ่ายเช็ค และยังสามารถโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันกลับเข้าบัญชีออมทรัพย์ ทำให้เงินทุกบาทของผู้ประกอบการสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างเต็มที่, บริการผ่านเช็คพิเศษกสิกรไทย (K-Clearing with Funds) เป็นบริการใหม่ที่ธนาคารกสิกรไทยเปิดให้บริการเป็นแห่งแรกแก่ผู้ประกอบการที่ลงทุนในกองทุน K-Treasury และต้องการสภาพคล่องในการสั่งจ่ายเช็ค โดยเมื่อลูกค้าจ่ายเช็คแล้วมีเงินในบัญชีกระแสรายวันไม่เพียงพอ ธนาคารจะช่วยตรวจสอบยอดเงินในกองทุน K-Treasury และหากมีเพียงพอธนาคารก็จะอนุมัติผ่านเช็คให้ลูกค้าก่อน แล้วจึงส่งคำสั่งขายกองทุน K-Treasury เพื่อชำระเงินคืนธนาคารภายหลัง ผู้ประกอบการจึงสามารถรับโอกาสในการลงทุน พร้อมกับการบริหารสภาพคล่องจากกองทุนนี้ในเวลาเดียวกันได้

นายปกรณ์กล่าวตอนท้ายว่า ลูกค้าเอสเอ็มอีปัจจุบันและลูกค้าใหม่สามารถสมัครใช้บริการ K-SME All-in-1 Account ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป พร้อมรับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ คือ รับฟรีค่าธรรมเนียมใช้บริการ Transaction Alert และ K-Cheque Alert ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. – 31 ธ.ค. 52 และเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน จะได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษบวกเพิ่ม 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศ สำหรับการฝากเงินตั้งแต่ 5หมื่น – 5 ล้านบาทต่อรายบุคคล ตั้งแต่ 24 ส.ค. – 31 ต.ค. 52 ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K-Biz Contact Center 0 2888 8822