แด๊ดดี้ โด ร่วมทำบุญในโอกาสครบรอบ 3 ปี กับกิจกรรม เติมฝัน ปันรัก จากพี่สู่น้อง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ทีมผู้บริหารใจดี : คุณสมชาย ทวีผลเจริญ , คุณมาเรีย ทวีผลเจริญ และคุณปีเตอร์ ทวีผลเจริญ แห่งบริษัทแด๊ดดี้ โด ( ประเทศไทย ) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโดนัทเนื้อนุ่มระดับพรีเมี่ยม แบรนด์ Daddy Dough จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ พาพนักงานระดับ Management กว่า 30 คน ไปทำบุญร่วมกันเนื่องในโอกาสที่ดำเนินกิจการครบรอบ 3 ปี ในชื่อโครงการ “รวมใจ เติมฝัน ปันรัก จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 1 ” ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โดยการถวายภัตตาหารเพล พร้อมถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร พร้อมกันนี้ทางบริษัท ฯ ยังได้ทำการบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค เครื่องนุ่งห่ม พร้อมนำโดนัทเนื้อนุ่มให้น้องๆเด็กกำพร้าได้อิ่มอร่อยมากกว่า 400 คนอีกด้วย

โดยในโอกาสนี้ ผู้บริหารใจดี ยังได้พาพนักงานไปรับประทานอาหาร และไหว้พระที่จ. อยุธยา เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิต พร้อมทั้งให้คำสัญญาว่า บริษัท ฯ จะจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ดีๆ เพื่อสร้างความสุขให้คนในสังคมไทย อย่างนี้ต่อไป