สถาบันฯสิ่งทอเสริมความแข็งแกร่งบุคคลากรสิ่งทอเฉพาะด้าน จัดอบรมเชิงลึกพัฒนาผู้บริหารกลุ่มเคหะสิ่งทอ

สถาบันฯสิ่งทอเสริมความแข็งแกร่งบุคคลากรสิ่งทอเฉพาะด้าน จัดอบรมเชิงลึกพัฒนาผู้บริหารกลุ่มเคหะสิ่งทอ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอเฉพาะด้าน: เคหะสิ่งทอ หวังเสริมสร้างศักยภาพบุคคลากร เพิ่มมุมมองในการพัฒนาสินค้าในกลุ่มเคหะสิ่งทอ เพื่อสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งในตลาดโลก

ตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา การส่งออกของสินค้าสิ่งทอเฉพาะด้านของไทยได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเคหะสิ่งทอ ที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก แต่ส่วนแบ่งตลาดของสินค้าประเภทนี้ของไทยตลาดทั้งในและต่างประเทศ กลับมีอยู่เพียง 8-10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

นายวิรัตน์ ตันเดชานุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความเชื่อมั่นว่า อุตสาหกรรมเคหะสิ่งทอมีศักยภาพพอที่จะขยายตัวต่อไปได้ในอนาคต เนื่องจากสินค้าเคหะสิ่งทอประกอบไปด้วยกลุ่มสินค้าที่หลากหลาย ทั้งยังเป็นสินค้าผลิตแบบอุตสาหกรรมมีปริมาณสูง เช่นเคหะสิ่งทอที่ใช้ในเครื่องนอน ห้องน้ำ พรมรวมทั้งสินค้าที่ใช้ครัวห้องอาหาร ตลอดจนเครื่องแต่งบ้าน ที่อาจมีทั้งที่ผลิตในปริมาณสูงจนถึงประเภทงานฝีมือ กึ่งอุตสาหกรรมครอบครัว (OTOP) ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทนี้จึงมีผลกับผู้ผลิตมากมายหลายกลุ่ม ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปจนถึงผู้ผลิตขนาดกลางตลอดไปจนเล็กระดับหมู่บ้าน

“เคหะสิ่งทอของไทยยังมีศักยภาพจะขยายตัวต่อไปได้อีกมาก ทั้งในตลาดโลกและตลาดในประเทศ เนื่องจากผู้ผลิตไทยหลายรายสามารถผลิตสินค้ามาตรฐานระดับสากล แต่สินค้าไทยก็ยังขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์และการวางแผนการตลาด ถ้าผู้ประกอบการของเรามีบุคคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการเป็นอย่างมาก” นายวิรัตน์ กล่าว

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมสิ่งทอเฉพาะด้านเคหะสิ่งทอสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงได้จัดออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะด้านเพื่อบุคคลากรในวงการนี้ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าหลักสูตรดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้บุคคลากรทั้งในองค์กรขนาดเล็กและใหญ่ ให้ได้รับการฝึกอบรมอย่างมีระบบในหัวข้อที่ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าเคหะสิ่งทอ เจ้าของแบรนด์เคหะสิ่งทอ ทั้งที่ผลิตเองและจ้างผู้อื่นผลิต ผู้ค้าปลีก/-ส่ง สินค้า ตลอดจนซัพพลายเออร์ของผู้ผลิตเคหะสิ่งทอ จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง

โครงการพัฒนาผู้บริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอเฉพาะด้าน: เคหะสิ่งทอ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถมองเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมเฉพาะด้านนี้อย่างชัดเจนขึ้น รวมทั้งจะได้เพิ่มมุมมองในการพัฒนาสินค้า เพิ่มความเข้าใจการใช้สอยของสินค้า ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการทำตลาดของสินค้าประเภทนี้ได้อีกด้วย ซึ่งขอบข่ายของหลักสูตรจะครอบคลุมสินค้ากลุ่มเป้าหมาย เคหะสิ่งทอหลักรวมทั้งเครื่องนอน เคหะสิ่งทอประเภทใช้ในห้องน้ำ ที่ใช้ในครัว/ ห้องอาหาร ม่าน พรมปูพื้น ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ผ้าบุผนัง เป็นต้น

“หลักสูตรนี้จะจัดขึ้นที่โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม ศกนี้ โดยแบ่งเป็นการสัมมนา 7 วัน และการเยี่ยมชมโรงงานอีก 1 วัน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการการเอาใจใส่อย่างทั่วถึงตลอดการอบรม เราจึงเปิดรับผู้เข้าฝึกอบรมกลุ่มเล็กเพียง 30 ท่านเท่านั้น” นายวิรัตน์ กล่าวเสริม

ผู้สนใจสามารถติดต่อติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitextile.org
หรือติดต่อ คุณสมยงค์ โทรศัพท์ 0 2718 8950 ต่อ 103 อีเมล์ somyong@ttis.co.th