ดีแทคชวนลูกค้าโหลดฟรี คอนเทนต์ภาพสวย จากจิตรกรน้อยมูลนิธิยุวพัฒน์

1 กันยายน 2552 – นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจบริการเสริม บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และดร.จุไรพร จินตกานนท์ คล้ายจำแลง (ที่ 2จากซ้าย) ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมเปิดตัวโครงการ “เปิดโลกศิลปะของจิตรกรน้อย” โดยดีแทคมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิฯ พร้อมนำภาพวาดสวย ๆ ผลงานที่สร้างสรรค์จากจินตนาการ และพรสวรรค์ บวกกับความตั้งใจของของเหล่าจิตรกรน้อยที่ชนะการประกวดภาพวาดของมูลนิธิฯ มาแปลงเป็นคอนเทนต์ภาพและธีมมากมายนับ 100 ภาพ ให้ลูกค้าดีแทคได้ดาวน์โหลดฟรี มุ่งหวังใช้ศักยภาพของดีแทค ช่วยขยายผลในการเผยแพร่ผลงานของเหล่าจิตรกรน้อยยุวพัฒน์ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพียงกด *197*2# เพื่อรับlink เข้าสู่หน้า WAP ยุวพัฒน์ สำหรับภาพวาดต่าง ๆ รวบรวมจากการจัดประกวดภาพวาดของมูลนิธิฯ ที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความฝันและจินตนาการของตนเอง เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะให้เห็นว่าพลังความคิด และความมุ่งมั่นพยายามของเด็ก ๆ มีส่วนสำคัญต่อสังคม และมีส่วนช่วยให้โลกโบใหญ่ของเด็กๆ สวยงามขึ้น

เกี่ยวกับมูลนิธิยุวพัฒน์
มูลนิธิยุวพัฒน์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2536 ได้รับการประกาศเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 300 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 54 ลงวันที่ 13 กันยายน 2539 จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีพื้นฐานทางการศึกษาที่เหมาะสมกับความสามารถและสติปัญญา และสร้างเสริมเยาวชนให้มีอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่นที่อยู่อาศัย มูลนิธิฯ ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน