ธนาคารกรุงเทพ พร้อมจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์แบงก์ชาติ

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (กลาง) นางรัชนี นพเมือง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าบุคคลนครหลวง (ซ้ายสุด) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ อีกทั้งแสดงความพร้อมในการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่อัตราเดียว 3.50% ต่อปี และอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบขั้นบันได ปีที่ 1-2 เท่ากับ 3.00% ต่อปี ปีที่ 3-4 เท่ากับ 4.00% ต่อปี ปีที่ 5-6 เท่ากับ 5.00% ต่อปี และปีที่ 7 เท่ากับ 6.00% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง วงเงินรวมที่ออกประมาณ 50,000 ล้านบาท ราคาจำหน่ายหน่วยละ 1,000 บาท วงเงินซื้อขั้นต่ำ 50,000 บาท ทวีคูณ 10,000 บาท และไม่มีวงเงินซื้อสูงสุด ไม่จำกัดจำนวนใบจองซื้อ ใช้หลักจองซื้อก่อนและชำระเงินก่อนได้ก่อน โดยเปิดให้จองซื้อวันพฤหัสบดีที่ 3 วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2552 สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถจองซื้อได้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ www.bangkokbank.com