กลุ่มธนาคารกรุงเทพ เดินสายมอบความรู้แก่ชาวสงขลาครบ 3 ภูมิภาค เตรียมงาน ‘การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง’ กรุงเทพ 19 ตุลาคมนี้

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารระดับสูงผู้แทนของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ในกลุ่มธนาคารกรุงเทพ ร่วมให้การต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้แทนหน่วยงานที่สำคัญทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดสงขลา พร้อมนายอนันต์ พฤกษานุศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามเซมเพอร์เมด จำกัด และนางรุ่งรัตน์ ชัยจีระธิกุล กรรมการ บริษัท นิว.เอ็น.ซี. ทรานชิปปิ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ที่ให้เกียรติร่วมเปิดงาน ‘การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง : Bangkok Bank Family Banking’ ครั้งที่ 3 หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับการเดินสายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการเงินครอบครัวอย่างยั่งยืนไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยภาคเหนือเป็นแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแห่งที่ 2 ที่จังหวัดอุดรธานี สำหรับส่วนกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มธนาคารกรุงเทพจะรวมพลังจัดงานครั้งใหญ่ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 22 ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ในโอกาสถัดไป