Saturday, July 13, 2024
Home Tags Bond

Tag: Bond

ธนาคารกรุงเทพเชิญชวนจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ฯได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนลูกค้า และประชาชนทั่วไป จองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกระทรวงการคลัง อายุ 6 ปี วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท หน่วยละ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ปีที่ 1-2 เท่ากับ 3%...

ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และ เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฉลองความสำเร็จในการร่วมกันออกหุ้นกู้ มูลค่า 8,400 ล้านบาท

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ (กลาง) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และนายมิน เธียรวร รองประธานกรรมการ และประธานสำนักการเงิน (ซ้าย) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ...

ธนาคารทิสโก้สุดปลี้มคว้ารางวัล “ผู้ค้าหุ้นกู้ภาคเอกชนยอดเยี่ยม” 4 ปีซ้อน

15 ธ.ค. 52 – ธนาคารทิสโก้สุดปลื้มคว้ารางวัล “ผู้ค้าหุ้นกู้ภาคเอกชนยอดเยี่ยม” หรือ “Best Bank in Thai Baht Corporate Bonds 2009 - Sellside” จากนิตยสารชั้นนำ The Asset ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำคุณภาพบริการโดดเด่นระดับมาตรฐานสากล ...

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ธปท. … ผลกระทบต่อสภาพคล่องธนาคารพาณิชย์

ในวันที่ 3-4 และ 7 กันยายน 2552 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีกำหนดเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ธปท. วงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาท ให้แก่บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และองค์กรสาธารณะที่ไม่มุ่งหวังกำไร โดยแบ่งเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ ประเภทอายุ 4 ปี เสนออัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี และพันธบัตรออมทรัพย์...

ธนาคารกรุงเทพ พร้อมจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์แบงก์ชาติ

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (กลาง) นางรัชนี นพเมือง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าบุคคลนครหลวง (ซ้ายสุด) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ อีกทั้งแสดงความพร้อมในการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 อายุ 4 ปี...

พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง … ผลต่อสภาพคล่องและดอกเบี้ยแบงก์

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา การเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งให้กับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนรัฐบาลต้องปรับเพิ่มวงเงินจากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 15,000 ล้านบาท มาเป็น 30,000 ล้านบาท ซึ่งก็สามารถจำหน่ายได้หมดทั้งจำนวนภายในเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้ง การเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งให้กับประชาชนทั่วไปและผู้มีสิทธิซื้อ ในวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2552 รวม 50,000...

พันธบัตรฯ รอบ 2 ยอดจองสนั่น

นายสุเมธ วชิรธรรมพร (ซ้ายสุด) ผู้จัดการสาขาสำนักพหลโยธิน ธนาคารกสิกรไทย มอบของที่ระลึกให้กับพลทหารนพดล ดีวังยาง (กลาง) ลูกค้ารายแรกของธนาคารที่เข้ามาเข้าคิวจองพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข็มแข็ง รอบที่ 2 สำหรับประชาชนทั่วไป โดยมารอรับบัตรคิวตั้งแต่ เวลา 01.30 น. ซึ่งบรรยากาศการจองเต็มไปด้วยความคึกคัก ณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน เมื่อเร็ว ๆ นี้

ธนาคารกรุงเทพ ปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง

ธนาคารกรุงเทพ ปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ช่วงจำหน่ายที่ 1 ที่ธนาคารกรุงเทพได้รับการจัดสรรจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้จัดจำหน่ายในวงเงิน 7,100 ล้านบาท สำหรับให้สิทธิผู้ซื้อที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (ผู้ที่เกิดก่อนหรือภายในปี พ.ศ.2492) เผยกระจายสู่สาขาทั่วประเทศจำนวนกว่า 900 สาขา ในรูปแบบ ‘จองซื้อก่อนได้ก่อน’ ได้ครบหมดเต็มวงเงินภายใน 1 ชั่วโมงที่เปิดขาย ทั้งนี้ธนาคารได้เตรียมจัดจำหน่ายในช่วงที่ 2...

ธนาคารกรุงเทพ พร้อมจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง เริ่ม 13 ก.ค.นี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมอำนวยความสะดวกในรูปแบบ ’จองซื้อก่อนได้ก่อน’ ให้กับลูกค้าที่สนใจพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยกระทรวงการคลัง อายุ 5 ปี วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท หน่วยละ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 เท่ากับ 3% ปีที่...

กสิกรไทยร่วมจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ฯ 5 หมื่นล้านบาท

นายกรณ์ จติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย พร้อมด้วยผู้บริหารจากธนาคารพาณิชย์รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ 2552 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดที่ 3-5% ต่อปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท โดยจะเปิดจำหน่ายระหว่างวันที่ 13-21...