ธนาคารกรุงเทพเชิญชวนจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ฯได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนลูกค้า และประชาชนทั่วไป จองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกระทรวงการคลัง อายุ 6 ปี วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท หน่วยละ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ปีที่ 1-2 เท่ากับ 3% ต่อปี ปีที่ 3-4 เท่ากับ 4% ต่อปี ปีที่ 5 เท่ากับ 5% ต่อปี และปีที่ 6 เท่ากับ 6% ต่อปี วงเงินซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท กำหนดจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด โดยธนาคารกรุงเทพได้รับจัดสรรวงเงินในการจัดจำหน่ายรวม 20,000 ล้านบาท ทั้งนี้ พันธบัตรออมทรัพย์ฯดังกล่าวยังคงเปิดจำหน่าย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2553 หรือจนกว่าวงเงินที่ได้รับจะหมด ช่วงที่ 1 วันที่ 7-8 มิถุนายน 2553 ผู้มีสิทธิซื้อเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (ผู้ที่เกิดก่อนหรือภายในปี พ.ศ.2493) และช่วงที่ 2 วันที่ 9-11 มิถุนายน 2553 สำหรับประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำกัดการซื้อ 1 คำเสนอขอซื้อ ต่อ 1 ช่วง ต่อ 1 ธนาคาร สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถจองซื้อได้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศกว่า 900 สาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) ในวันดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ www.bangkokbank.com และที่ธนาคารพาณิชย์อีก 11 แห่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นธนาคารตัวแทนจำหน่าย