ธนาคารกรุงเทพพร้อมอำนวยความสะดวกลูกค้า ใช้บริการฝาก-ถอน โอนเงิน โดยไม่ต้องเขียนสลิป

นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการฝาก-ถอน และโอนเงิน โดยไม่ต้องเขียนสลิปชุดฝากเงินสด เงินโอน และใบถอนเงิน (No Slip) เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของธนาคารเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยลูกค้าฝากเงินหรือโอนเงิน สามารถนำสมุดคู่ฝากหรือเพียงแจ้งชื่อและเลขที่บัญชีกับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ก็สามารถทำรายการได้ทันที ส่วนลูกค้าที่ประสงค์ถอนเงินเพียงเจ้าของบัญชีนำสมุดคู่ฝากมาทำรายการด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ พร้อมแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการทำรายการและส่งมอบเอกสารแสดงตน เจ้าหน้าที่ธนาคารจะดำเนินการบันทึกรายการและจัดพิมพ์ สลิปให้ลูกค้าลงนาม โดยไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลลงบนสลิปด้วยตนเองเช่นที่ผ่านมา โดยธนาคารพร้อมให้บริการดังกล่าวแก่ลูกค้าทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการบัวหลวงโฟน โทร.1333 และที่เว็บไซต์ www.bangkokbank.com