Wednesday, August 12, 2020
Home Tags Bond

Tag: Bond

กสิกรไทยเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ ธปท. ดอกเบี้ย 4.25 และ 5.0%

กสิกรไทย เปิดจองพันธบัตรออมทรัพย์ ธปท. อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 4.25% อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 5.0% ระหว่าง 27 ส.ค.-4 ก.ย.นี้ คาดลูกค้าจะจองล้นหลาม นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยจะรับเปิดจองพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย...

BEX รับพันธบัตรธปท. มูลค่า 40,000 ล้านบาท เข้าซื้อขาย 14 ส.ค. นี้

ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange หรือ BEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติรับพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) งวดที่ S82/14/50...

BEX รับพันธบัตรธปท. มูลค่ารวม 60,000 ล้านบาท เข้าซื้อขาย 26 ก.ค. นี้

ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange หรือ BEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติรับพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จำนวน 3 งวด งวดละ 20,000 ล้านบาท รวมมูลค่า 60,000 ล้านบาท...

BEX รับตราสารหนี้ภาครัฐ มูลค่า 52,000 ล้านบาท เข้าซื้อขายระหว่าง 19 เม.ย. – 8...

ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange หรือ BEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติรับพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และการไฟฟ้านครหลวง รวมมูลค่า 52,000 ล้านบาท เข้าจดทะเบียนและซื้อขายใน BEX ระหว่างวันที่ 19 เม.ย....

BEX รับตราสารหนี้ภาครัฐบาลและเอกชน รวม 8,000 ลบ. เข้าซื้อขาย 26 และ 28 มี.ค. นี้

ดร. สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange หรือ BEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติรับพันธบัตรที่ออกโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มูลค่า 2,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท ปตท. จำกัด...

BEX รับพันธบัตร รวมมูลค่า 36,000 ล้านบาท เข้าซื้อขาย 13 และ 15 มี.ค. 2550

BEX รับพันธบัตร รวมมูลค่า 36,000 ล้านบาท เข้าซื้อขาย 13 และ 15 มี.ค. 2550 ดร. สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange หรือ BEX) ...

BEX รับพันธบัตรมูลค่า 36,000 ล้านบาท เข้าซื้อขาย 20 และ 22 ก.พ.นี้

ดร. สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange หรือ BEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติรับพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และพันธบัตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ....

BEX รับพันธบัตรธปท. มูลค่า 35,000 ล้านบาท เข้าซื้อขาย 1 ก.พ. 2550 นี้

ดร. สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติรับพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มูลค่า 35,000 ล้านบาท เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ โดยกำหนดให้เริ่มซื้อขายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550...

BEX รับพันธบัตรธปท. มูลค่า 45,000 ล้านบาท เข้าซื้อขาย 30 ม.ค. 2550 นี้

ดร. สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติรับพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มูลค่า 45,000 ล้านบาท เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ โดยกำหนดให้เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มกราคม 2550...

ศูนย์รับฝากฯ เปิดให้บริการยืมและให้ยืมพันธบัตรแล้ว

บ.ศูนย์รับฝากฯ เปิดให้บริการยืมและให้ยืมพันธบัตร (Bond Lending and Borrowing) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2549 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ และช่วยลดต้นทุนในการปฏิบัติงานของสมาชิกศูนย์รับฝาก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดปัญหาการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ฯ ระหว่างลูกค้า นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า...