ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และ เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฉลองความสำเร็จในการร่วมกันออกหุ้นกู้ มูลค่า 8,400 ล้านบาท

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ (กลาง) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และนายมิน เธียรวร รองประธานกรรมการ และประธานสำนักการเงิน (ซ้าย) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ‘CPF’ ร่วมฉลองความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ‘CPF’ อายุ 4-6 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.90-4.80% ต่อปี มูลค่ารวม 8,400 ล้านบาท ที่ได้รับการจัดอันดับจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด หรือ ‘TRIS’ ในระดับ A+ เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนเงินกู้ยืม และหมุนเวียนภายในบริษัท หุ้นกู้ที่นำเสนอในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่แสวงหาช่องทางการลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถจำหน่ายได้หมดด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว และเกินวงเงินเป้าหมายที่กำหนดไว้