ธนาคารทิสโก้สุดปลี้มคว้ารางวัล “ผู้ค้าหุ้นกู้ภาคเอกชนยอดเยี่ยม” 4 ปีซ้อน

15 ธ.ค. 52 – ธนาคารทิสโก้สุดปลื้มคว้ารางวัล “ผู้ค้าหุ้นกู้ภาคเอกชนยอดเยี่ยม” หรือ “Best Bank in Thai Baht Corporate Bonds 2009 – Sellside” จากนิตยสารชั้นนำ The Asset ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำคุณภาพบริการโดดเด่นระดับมาตรฐานสากล

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการอำนวยการ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (Mr. Suthas Ruangmanamongkol, President, TISCO Bank Plc.) เปิดเผยว่า ธนาคารทิสโก้ได้รับรางวัล “Best Bank in Thai Baht Corporate Bonds 2009” หรือ “ผู้ค้าตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ภาคเอกชนสกุลเงินบาทยอดเยี่ยม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากนิตยสาร The Asset ในงานประกาศผล The Asian Currency Bond Benchmark Survey 2009 หรือ ผลการสำรวจเครื่องมือชี้วัดการดำเนินงานของตราสารหนี้สกุลเงินเอเชียประจำปี 2552 ที่ประเทศสิงคโปร์

โดยเหตุผลที่ธนาคารทิสโก้ได้รับรางวัลดังกล่าวมาจากจุดเด่นในด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าสถาบัน โดยสามารถจัดสรรตราสารที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในระดับราคาที่เหมาะสม อีกทั้งทีมงานยังมีประสบการณ์สูง และมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันความต้องการ และการรับรางวัลในครั้งนี้ยังได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของธนาคารในการรักษามาตรฐานการให้บริการ รวมทั้งได้รับความเชื่อถือและการยอมรับในระดับสากล

“ธนาคารยินดีมากที่ได้รับรางวัล “ผู้ค้าหุ้นกู้ภาคเอกชนยอดเยี่ยม” ฝั่งผู้ขาย (Sellside) ติดต่อกันถึง 4 ปีซ้อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานบริการที่สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแม้ทิสโก้จะเป็นธนาคารขนาดเล็ก แต่เราบริการลูกค้าด้วยมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง เพราะสิ่งที่เรายึดถือเป็นหัวใจสำคัญคือความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า” นายสุทัศน์ กล่าว

ทั้งนี้จากการจัดอันดับของสมาคมตราสารหนี้ไทย ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2552 เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายประเภท Outright Trading เฉพาะตราสารหนี้ประเภท Corporate Bond พบว่า ธนาคารทิสโก้ มีมูลค่าการซื้อขายสูงเป็นอันดับที่สอง โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 29.12%

อนึ่ง โครงการ The Asian Currency Bond Benchmark Awards จัดโดย The Asset Benchmark Research ซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือของ The Asset Magazine ได้ติดตามการเติบโตและการพัฒนาของตลาดตราสารหนี้สกุลเงินเอเชียเป็นประจำทุกปี โดยทำการสำรวจข้อมูลดังกล่าวทั้งจากด้านผู้ขาย (Sellside) และผู้ซื้อ (Buyside) ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบัน 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และประเทศไทย โดยพิจารณาในด้านประสิทธิภาพการให้บริการ ปริมาณซื้อขาย (Trade Volume) รวมถึงความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อนักลงทุนและนำมาจัดอันดับผู้ให้บริการยอดเยี่ยม