กสิกรไทย ออกแคมเปญสำหรับเอสเอ็มอี เพื่อให้ชาวเอสเอ็มอีได้เฮ

ธนาคารกสิกรไทย ออกแคมเปญเอสเอ็มอีมีเฮ ให้ชาวเอสเอ็มอีได้ร้องเฮ ลดดอกเบี้ยที่จ่าย 10% นาน 10 เดือน ตั้งเป้าสิ้นปีมีผู้สมัครใช้บริการราว 30,000 ราย ยอดสินเชื่อรวมกว่า 25,000 ล้านบาท

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการที่ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้นำในการให้บริการด้านสินเชื่อเอสเอ็มอี ด้วยบริการสินเชื่อที่หลากหลายครบวงจรมากที่สุด และเพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อมที่มีศักยภาพสูง ธนาคารจึงได้ออกแคมเปญเอสเอ็มอีมีเฮ ลดดอกเบี้ยที่จ่าย 10% นาน 10 เดือน โดยผู้สมัครขอใช้บริการจะต้องเป็นลูกค้านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจมียอดขายไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี เป็นลูกค้าที่ไม่เคยมีสินเชื่อเพื่อธุรกิจกับธนาคาร หรือหากเป็นลูกค้าปัจจุบันที่มีสินเชื่อเพื่อธุรกิจกับธนาคารต้องเหลืองวดผ่อนชำระไม่เกิน 2 งวด โดยต้องขอวงเงินสินเชื่อระยะยาว (Loan) วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 3 แสนบาทสูงสุดไม่เกิน 12 ล้านบาท มีการผ่อนชำระเงินกู้โดยการตัดบัญชีแบบอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ที่ลูกค้าเปิดบัญชีไว้กับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น และจะต้องมีประวัติการชำระหนี้เงินกู้ที่ดีในเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 10 นับตั้งแต่เดือนที่ลูกค้าได้เบิกรับเงินกู้ไปจากธนาคาร เมื่อลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขธนาคารจะคืนเงิน 10% ของดอกเบี้ยที่ชำระรายเดือน ยอดเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท โดยเข้าบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าเปิดไว้เพื่อหักชำระเงินกู้ 2 ครั้ง ภายใน 60 วัน หลังจากลูกค้าชำระเงินกู้งวดที่ 5 และงวดที่ 10

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแคมเปญเอสเอ็มอีมีเฮ ต้องสมัครใช้บริการสินเชื่อแบบปกติของธนาคาร ฯ ได้แก่ สินเชื่อระยะยาวเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอีกสิกรไทย (K-SME Extend) สินเชื่อระยะยาวเสริมสภาพคล่องกสิกรไทย (K-Flexible Term Loan) สินเชื่อเพื่อธุรกิจบ้านเช่าและอพาร์ทเม้นท์กสิกรไทย (K-SME Apartment Loan) ไม่รวมระยะเวลาปลอดเงินต้น สินเชื่อเกินหลักทรัพย์ค้ำประกันกสิกรไทย (K-Max) สินเชื่อเกินหลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกับหนังสือค้ำประกัน บสย. (K-Max with SBCG PG Normal Scheme) บริการสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นกสิกรไทย (K-SME Start-up Solutions) เฉพาะวงเงินสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (Top Up Loan) และสินเชื่อค้าคล่องเต็มร้อยกสิกรไทย (K-100% Credit)

นายปกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แคมเปญเอสเอ็มอีมีเฮนั้น ธนาคารตั้งใจมอบให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ย ซึ่งธนาคารตั้งเป้าภายในสิ้นปีจะมีผู้สมัครร่วมแคมเปญเอสเอ็มอีมีเฮ ประมาณ 30,000 ราย วงเงินสินเชื่อรวม 25,000 ล้านบาท ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าร่วมแคมเปญได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2552 ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ K-Biz Contact Center 0 2888 8822